Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antibiotika kan være farligt for hjertepatienter

En øget risiko for dødsfald eller mere hjertekarsygdom i årene efter brug af antibiotika har fået de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, til at advare mod brugen af lægemidler med indholdsstoffet clarithromycin til patienter med hjertekarsygdom.

Advarslen er baseret på resultater fra en 10-års opfølgning af CLARICOR-studiet, der viste en stigning i dødsfald blandt hjertepatienter i året efter, at de havde fået antibiotika med clarithromycin.

Clarithromycin bruges til at behandle en række infektioner, der påvirker hud, ører, bihuler, lunger m.m.

Allerede i 2005 kom FDA med den første advarsel ift. clarithromycin til hjertepatienter, men anbefalede dengang ingen ændringer i anvendelsen. På baggrund af de nye data kommer FDA imidlertid nu med endnu advarsel om den øgede risiko for dødsfald blandt patienter med hjertesygdom og anbefaler denne gang de praktiserende læger at udskrive en anden type antibiotika til denne patientgruppe.

FDA ser ingen specifik forklaring på, hvorfor clarithromycin fører til flere dødsfald end placebo, men skriver, at ’resultaterne fra CLARICOR-studiet samlet set udgør det stærkeste tegn på stigningen i risiko’ for hjertepatienter.

Hvorvidt disse resultater kan overføres til patienter, der ikke har hjertesygdomme, kan FDA ikke udtale sig om på nuværende tidspunkt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift