Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ventetider: Prioritering bliver nødvendig

Christoffer Buster Reinhardt

Mens alle i Region Hovedstaden venter spændt på de nyeste tal for ventetider og aflyste operationer på hjerteområdet, gør politikerne klar til en diskussion om prioriteringer og eventuelle nye initiativer.

Når de nye tal for fjerde kvartal 2017 kommer om få dage, satser formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt, kraftigt på, at de ser lidt bedre ud end sidst. Således viste tal for 3. kvartal, at hele fire ud af ti hjertepatienter ikke blev udredt til tiden, ligesom godt halvdelen måtte vente over 45 dage på forskellige typer hjerteoperationer.

”Det blev meget tydeligt sidste år, at der var behov for at gøre en ekstra indsats for, at hospitalerne kunne overholde patienternes rettigheder – ikke mindst på hjerteområdet. Og jeg håber, det snart kan ses på tallene, at Regionsrådet i efteråret tog flere initiativer til at afhjælpe situationen,” siger Christoffer Buster Reinhardt (C), der efter regionrådsvalget i november nu er ny formand for Sundhedsudvalget.

Følger området tæt

Blandt initiativerne han henviser til, er de garantiafdelinger, som der blev afsat 20 mio. kr. til, og hvoraf de første åbnede i starten af dette år. Det er afdelinger, der på seks områder – herunder hjerteområdet – skal hjælpe til med ekstra undersøgelser og behandlinger og dermed nedbringe ventetid på udredning og behandling. Et andet initiativ er nedsættelsen af en Task Force til at afdække, hvad der kan gøres for at sikre en hurtig udredning af borgerne, og som noget af det første har sørget for undervisning af nøglepersoner om korrekt visitering og registrering af udredningsretten på hospitalerne.

”Jeg kan ikke udstede garantier for, at disse initiativer er nok. Derfor har vi på vores møde i Sundhedsudvalget i denne uge besluttet at følge området meget tæt. Og fremadrettet kan det jo ikke udelukkes, at vi er nødt til at gøre mere,” siger han.

Prioritering nødvendig

Hele Sundhedsudvalget var for nylig på besøg på Rigshospitalets hjerteafdeling, hvor især problematikken omkring ventetider og aflyste operationer er aktuel. Her kommer politikerne, ifølge Christoffer Buster Reinhardt, ikke uden om at skulle prioritere. Og derfor er der på Sundhedsudvalgets næste møde lagt op til en etisk diskussion af problematikken, hvor spørgsmålet vil være, om det er det samlede antal operationer, der er vigtigst eller at undgå aflysninger.

”Fylder vi sengene op med planlagte operationer, får vi mange aflysninger, fordi der kommer akutte patienter ind. Omvendt kan vi heller ikke leve med tomme senge, da det giver længere ventetider. Så spørgsmålet er, hvad der er værst: at få aflyst en operation eller stå lang tid på venteliste. Det er et etisk dilemma, som vi er nødt til at tage en politisk diskussion af,” siger udvalgsformanden.

Hans egen holdning er, at man ikke kan leve med at have ledig operationskapacitet, fordi man er bange for en dårlig aflysningsstatistik. Og han forudser, at man kan blive nødt til at gøre en ekstra indsats for at oplyse patienterne om, at der er risiko for aflysning af planlagte operationer.

”Det er også muligt, at vi bliver nødt til at gøre en speciel indsats for at hjælpe de patienter, der har sat sig op til en stor operation, men op til flere gange får den aflyst, fordi der kommer akutte patienter ind. For det er klart, at det på flere måder er en meget voldsom belastning på,” siger han.

Næste møde i Sundhedsudvalget er den 22. maj.

Myte afkræftet: SU'ere er ikke farlige for hjertet

EASD 2019: Sulfonylurinstof (SU) ser alligevel ikke ud til at øge risikoen for tidlige død af hjertekar-sygdom, selv om det hos mange har været en udbredt opfattelse i årtier.

NYHEDSKOMMENTAR:

Rygterne om SU's død var temmelig overdrevne

EASD 2019: Det er sjældent, at nogen ligefrem håber på snarlig død for andre. Men sådan har det vist været med lægemidlet glimepirid, en første generation SU, her på EASD.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter