Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Studie har ACE-hæmmere i fokus når COVID-19 rammer særlig hårdt

Et nyt registerstudie skal i løbet af de næste måneder belyse, hvorfor patienter med højt blodtryk og diabetes rammes hårdere ved en COVID-19-infektion.

Patienter med diabetes eller hypertension er overrepræsenteret på intensivafdelingerne og i mortalitetsstatistikkerne i Kina. Det er endnu ikke tydeligt, hvad der kan ligge bag, men det er en patientgruppe, som ofte behandles med samme typer af præparater (ACE-hæmmere og ARB’er).

Præparaterne øger udtrykket af ACE2-receptorer, og SARS-CoV-2 benytter sig af ACE2 til at trænge ind i cellen.

Forfatterne til en kommentar udgivet i JAMA skriver, at lægemidlerne potentielt både kan øge eller mindske risikoen hos mennesker, men hvilken af de to er uafklaret. Det er også uafklaret, om der kan være andre mulige forklaringer, f.eks. er det ikke afgjort, hvor stor en del af forklaringen findes i aldersfordelingen – ældre er mere udsatte ved infektion generelt, og ældre har oftere højt blodtryk og diabetes.

Skal finde afslørende korrelationer

Et nyt, dansk registerstudie skal kaste lys på statistikken ved at indhente registerdata på COVID-19-patienter indlagt på danske hospitaler under første smittebølge. Dataindsamling vil foregå løbende og forventes at være færdig om tre-fem måneder.

Studiet har til formål at kunne afklare, i hvilket omfang komorbiditeter og bestemte behandlingsprofiler i forhold til diabetes og hypertension er forbundet med COVID-19-forløbet og eventuel død på grund af infektionen.  

”Vi vil gerne understrege, at det er alt for tidligt at anbefale at seponere ACE-hæmmere og ARB'er og udskifte med andre præparater. Men det er vigtigt, at vi får undersøgt, hvorfor disse patientgrupper er mere udsatte, så vi forhåbentlig kan have anbefalinger til behandling ved en potentiel anden smittebølge i efteråret,” siger Kurt Højlund.

Projektet er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet med 1,5 million kr., og det vil blive udført af forskere fra Steno Diabetes Center Odense (SDCO) og Open Patient data Explorative Network (OPEN).

Patienter med diabetes og forhøjet blodtryk har særlig risiko

En artikel udgivet i The Lancet viser, at af de patienter, som får en svær COVID-19-infektion og dør:

- har 48 procent flere kroniske sygdomme.

- har 30 procent kendt forhøjet blodtryk.

- har 19 procent kendt diabetes (type-1 eller type-2).

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter