Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserCykling reducerer dødsrisiko markant for diabetes-patienter

EASD: Bare en times cykling ugentligt kan reducere diabetespatienters risiko for tidlig død af såvel hjertekar-problemer eller af alle årsager, viser dansk forskning.

Resultaterne bliver præsenteret (Abstrakt #194) i dag på den virtuelle EASD-kongres, hvor forskere fra Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet kan fortælle, at cykling helt ned til bare en time ugentligt kan reducere dødsrisikoen med omkring en fjerdedel.

Undersøgelsen blev anført af dr. Mathias Ried-Larsen og analyserede sammenhængen mellem tid brugt på cykling og risikoen for døde af alle årsager og hjerte-kar-dødelighed. De kiggede også på, om den tid deltagerne brugte på cyklen havde en indvirkning på risikoen.

Risikoen for tidlig død af hjerte-kar-problemer hos mennesker med diabetes er veletableret, men personer med sygdommen har også højere dødelighed af alle årsager.

Undersøgelsen er baseret på besvarelser af to spørgeskemaer i otte vesteuropæiske lande som en del af European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, hvor den oprindelige basisundersøgelse fandt sted mellem 1992 og 2000 og et opfølgende spørgeskema blev besvaret fem år efter.

I alt 7.513 voksne havde selvrapporteret eller bekræftet diabetes ved studiets start, hvoraf 5.550 fortsatte med at udfylde det andet spørgeskema og blev af de danske forskere inkluderet i undersøgelsen. De primære og sekundære resultater, de undersøgte, var henholdsvis årsag og hjerte-kar-dødelighed. Andre faktorer, der blev inkluderet i deres analyse, var den gennemsnitlige tid, som deltagerne cyklede ved baseline målt i minutter om ugen og ændring mellem baseline og den anden undersøgelse.

I løbet af i alt 111.840 personårs opfølgning var der registreret 1.684 dødsfald af alle årsager. I sammenligning med referencegruppen af ​​mennesker, der ikke cyklede ved baseline, var dødsrisikoen af ​​alle årsager; 25 procent, 24 procent, 31 procent og 24 procent lavere for de deltagere, der cyklede i henholdsvis 1-59 min/uge, 60-149 min/uge, 150-299 min/uge og 300+ min/uge.

Analysen af ​​effekten af ​​en ændring i cykelstatus var baseret på data fra 58.493 personårs opfølgning, hvor 990 dødsfald af alle årsager blev registreret. Holdet opdagede, at sammenlignet med mennesker, der ikke cyklede ved begge besvarelser, var der ingen forskel i dødelighed af alle årsager sammenlignet med dem, der cyklede og derefter stoppede; men dødeligheden var 35 procent lavere hos ikke-cyklister i første besvarelse, der begyndte at cykle, og 44 procent lavere for folk, der fortalte, at de cyklede i begge spørgeskemaer. Lignende resultater blev også observeret for kardiovaskulær dødelighed.

Forfatterne konkluderede, at cykling var forbundet med lavere risiko for død af alle årsager og kardiovaskulær dødelighed blandt mennesker med diabetes uafhængigt af om de dyrkede anden form for fysisk aktivitet.

"Deltagere, der begyndte at cykle mellem første og anden besvarelse, havde en signifikant lavere risiko for både død af alle årsager og hjerte-kar-dødelighed sammenlignet med konsistente ikke-cyklister," fortæller de danske forskere.

Dansk opfindelse sikrer bedre iltbehandling af covid-19 patienter

Resultater fra et observationsstudie viser, at den dansk-opfundne iltmaskine O2matic gør arbejdet med covid-19 patienter en hel del lettere. Samtidigt viser det, at iltrobotten sikrer, patienterne i hovedparten af deres iltbehandling får præcis den mængde ilt, de har behov for. 

Sundhedsminister undviger spørgsmål om insulintilskud

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holdning er til Medicintilskudsnævnets forslag om at fjerne generelt tilskud til en lang række insulin-præparater. 

Tilskudsnævn håber, at færre tilskud til insulin vil presse priser

Medicinsk Tidsskrift har fået indsigt i en e-mail sendt fra Lægemiddelstyrelsen til Sundheds- og ældreministeriet, hvori det beskrives, at Medicintilskudsnævnet håber, at det stærkt kritiserede forslag om at fjerne tilskud til en lang række insulin-præparater vil resultere i et prisfald på præparaterne.

Overvældende interesse for sygehustilbud til patienter med svær overvægt

104 mennesker med BMI over 30 er netop nu henvist til Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) på Sydvestjysk Sygehus, der åbnede for henvisninger fra de praktiserende læger i slutningen af august. Initiativet er dimensioneret til at modtage 500 patienter om året, så det er mange henvisninger på meget kort tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter