Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xarelto mindsker risiko for død hos folk med type 2-diabetes og hjerteflimmer

Behandling med Xarelto (rivaroxaban) er associeret med en reduktion i alvorlige komplikationer og risiko for død hos patienter med nonvalvulær atrieflimren (NVAF) og type 2-diabetes (T2D) sammenlignet med warfarin, viser real-world resultater.

Resultaterne stammer fra en ny analyse, som er en del af den store undersøgelse RIVA-DM, publiceret i tidsskriftet Cardiovascular Diabetology.

Forskerne har med analysen vurderet effektiviteten og sikkerheden af ​​rivaroxaban hos NVAF-patienter med T2D sammenlignet med warfarin i praksis – dvs. med real-world data. Forskerne analyserede elektroniske journaler fra ca. 116.000 patienter fra USA i perioden 2011-12 til 2019.

Der indgik 32.078 rivaroxaban-brugere og 83.971 warfarin-brugere i undersøgelsen.

Analysen viste, at:

NVAF-patienter med T2D var behandling med rivaroxaban forbundet med en ca. 10 procent lavere (relativ) risiko for vaskulær død og færre blødningsrelaterede indlæggelser i forhold til warfarin. 

Rivaroxaban var forbundet med en reduceret risiko for SSE (slagtilfælde/systemisk emboli) eller vaskulær død (det sammensatte endepunkt: 3,79 vs. 4,19; HR = 0,91, 95% CI = 0,88-0,95), hovedsageligt drevet af reduktioner i vaskulær død (2,81 vs. 3,18, HR = 0,90, 95% CI = 0,86-0,95) og systemisk emboli (0,13 vs. 0,16; HR = 0,82, 95% CI = 0,66-1,02). 

Indlæggelse på grund af større eller mindre, men klinisk relevant blødning var mindre hyppig hos patienter behandlet med rivaroxaban sammenlignet med warfarin (2,17 vs. 2,31; HR = 0,94, 95% CI = 0,89-0,99) på grund af nedsat kritisk organblødning (inklusive intrakraniel blødning) (0,35 vs. 0,54; HR = 0,63, 95% CI = 0,55-0,72).

To andre analyser fra RIVA-DM-studiet fandt desuden reduceret risiko for komplikationer relateret til lemmerne, øjnene og nyrerne.

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo