Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hjertemagnyl dumper til forebyggelse af AMI ved AF

Hjertemagnyl (ASA) anvendes stadig herhjemme til forebyggelse af akut myokardieinfarkt (AMI) ved atrieflimren– men den trafik burde høre op efter offentliggørelsen af et stort kohorte studie ved DCS’s årsmøde på Nyborg Strand i weekenden.

Studiet fremlagdes af Jannik Langtved Pallisgaard fra Hjertemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital. Han opholder sig pt. ved Stanford University, The Cardiovascular Research Center.

Studiet omfattede 129.902 patienter i AF-behandling fra 1997-2012, fordelt på 33.472 alene i behandling med Vitamin K antagonister (VKA), 25.252 i behandling med ASA alene, 11.179 i kombinationsbehandling med VKA og ASA, og endelig 58.999, som ikke var i behandling.

I disse patientgrupper var risikoen for AMI uanset alder altid mindst ved mono behandling med VKA og størst ved mono behandling med ASA. Også kombinationsbehandling med VKA og ASA havde signifikant højere risiko for AMI. Ja, ASA havde tilmed en større risiko for AMI end patienter helt uden behandling.

”Men netop det resultat virker ulogisk, så det betoner jeg ikke,” forklarede Jannik Langtved Pallisgaard.

Risikoen for MI forhøjes signifikant ved behandling med ASA.

I alle aldersgrupper indebar ASA en højere risiko for AMI end alt andet.

Millioner på spil: Kardiologernes skattesag starter forfra

Kardiologernes moms-sag skal afgøres af skattemyndighederne. Det har Københavns Byret afgjort, og dermed er sagen tilbage ved sit udgangspunkt og lægernes videnskabelige selskaber må derfor vente i uvished på om kontingentbetalinger skal momses - i givet fald en afgørelse som kan koste selskaberne tab i millionklassen.

Hæderspris til Mogens Lytken for særlig kardiologisk indsats

Professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen modtog årets hæderspris på årsmødet i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Den er kardiologernes fornemmeste pris og uddeles til et medlem, der har bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi.

Kasper Iversen får ærefuld forskerpris

Årets forskerpris, som hvert år uddeles på Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde, gik i år til overlæge, dr. med. Kasper Iversen fra Herlev og Gentofte Hospital.

Genterapi heler skader efter hjerteanfald

Større dyr og menneskers hjerter kan normalt ikke regenere efter hjerteanfald, men det er nu lykkedes at hele et grisehjerte og det giver håb om at kunne undgå mange tilfælde af hjertesvigt i fremtiden.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter