Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Ny behandlingsvejledning til hjertepatienter

Dansk Cardiologisk Selskabs nationale behandlingsvejledning (NBV) er nu udgivet i ny og opdateret form.

Interessant nyt er et ekstra kapitel – kapitel 40 –, som guider til de mest almindelige kardiologiske symptomer, og dermed kan bruges til at vurdere alvorligheden af patientens symptomer ud fra forskellige kriterier. Det er ment som en hjælp helt ude i akutmodtagelserne og også gerne til præhospital visitation og diagnostik, hvis man f.eks. som vagthavende ringes op fra en ambulance.

Af et andet kapitel – kapitel 28 om Dyslipidæmi – fremgår, at Dansk Cardiologisk Selskab stadig er  meget restriktive ift. at anbefale de nye og meget effektive midler til at sænke kolesterol. Det forklarer formanden for DCS og overlæge på Rigshospitalet, Lene Holmvang, med, at de nye PCSK9-hæmmere nok har vist sig meget effektive, men at man endnu ikke har set studier, der viser, om de også hjælper på overlevelsen og på antal nye blodpropper i hjerte eller hjerne.

”Og før vi får det, holder DCS sig tilbage med at anbefale de nye midler som førstevalg, da de samtidig er udtryk for et helt andet behandlingsprincip og i øvrigt ekstremt kostbare. I stedet anbefaler DCS som førstevalg statiner, med ezetrol og anionbytter som supplerende behandling. Og opnås stadig ikke en maksimal behandling, kan man endelig overveje PCSK9-behandlinger.”

Tredje bemærkelsesværdige kapitel i NBV’en er kapitel 14 om Peroral antikoagulansbehandling. Her understreges, at alle patienter bør vurderes individuelt af den behandlende læge. Og her skal flere forhold tages i betragtning. F.eks. interaktioner med andre lægemidler, tilgængelighed af lokale AK-klinikker af høj kvalitet og patientens mulighed for fremmøde til AK-kontrol. DCS anbefaler således ikke det ene middel frem for det andet (NOAK versus warfarin), men siger blot, at vælger man det billige (warfarin), er der nogle forudsætninger, der skal være opfyldt – lige som der omvendt er forhold, der skal gøre sig gældende ved valget af NOAK.

Inkluderer de nyeste anbefalinger

NBV’en er tilgængelig på DCS’s hjemmeside (cardio.dk) og har siden den første udgave i 2004 været et meget populært opslagsværk. Som altid har man implementeret de nyeste anbefalinger fra den europæiske kardiologiske organisation (ESC) i de danske retningsliner. I 2015 udkom fem nye guidelines fra ESC. Og NBV’en er opdateret, så den er i overensstemmelse med disse guidelines.

”Vi tror på, at NBV’en er med til at give en mere ensartet og evidensbaseret behandling af danske hjertepatienter. Og med titusindvis af klik på de 40 kapitler kan vi se, at den også er meget brugt,” siger Lene Holmvang.

Ud over at være meget anvendt af kardiologer bruges NBV’en også af mange ikke-kardiologer, af sygeplejersker og af medicinstuderende. Andre videnskabelige selskaber arbejder med noget tilsvarende for deres speciale, neurologerne f.eks. med en neuroNBV.

Hidtil har de fleste klik i NBV’en gennem årene været på kapital 14 og antikoagulansbehandling. Men DCS forventer, at det nye kapitel 40 kan blive en ny topscorer.

Overskriften på kapitel 40 er: Visitation og differentialdiagnostisk ved akut hjertesygdom. Det indeholder bl.a. flowcharts til vejledning i, hvilke patienter der skal visiteres til hhv. hjertecenter, akut hjerteafdeling og FAM i overensstemmelse med seneste holdningspapir fra DCS og DASEM. Kapitlet indeholder desuden interaktive flowcharts til vejledning i differentialdiagnostik inden for kardinalsymptomerne brystsmerter, åndenød og synkope.