Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

NOAK mindsker ikke risikoen for slagtilfælde mere end warfarin

Risikoen for at blive ramt af et slagtilfælde bliver ikke nævneværdig mindre af at give NOAK i stedet for warfarin. Til gengæld kan dødeligheden og blødningsrisikoen være mindre.

Det er nogle af hovedkonklusionerne i en ny dansk sammenlignende undersøgelse af warfarin og de tre NOAK-midler, apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) og rivaroxaban (Xarelto).

Undersøgelsen fra Aalborg universitetshospital er baseret på en registerundersøgelse af 61.678 patienter med ikke-valvulær atrieflimren som ikke tidligere havde fået orale antikoagulantia og ikke tidligere havde indikation for valvulær atrieflimren eller venøs tromboembolisme. Patienterne blev fulgt i op til 2½ år i perioden august 2011 til oktober 2015.

Patienterne blev delt op efter behandlingstype: warfarin (n = 35.436, 57%), dabigatran 150 mg (n = 12.701, 21 procent), rivaroxaban 20 mg (n = 7.192, 12 procent), og apixaban 5 mg (n = 6.349, 10 procent).

Studiet er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet BMJ af Torben Bjerregaard Larsen, specialeansvarlig overlæge på Trombosecentret på Aalborg Universitetshospital.

http://www.bmj.com/content/353/bmj.i3189

Undersøgelsen viser desuden at

* Patienter på apixaban og dabigatran har lavere risiko for død

* Patienter på apixaban og dabigatran har lavere risiko for enhver form for blødning

* Patienter på dabigatran og rivaroxaban har lavere risiko for intrakranielle blødninger end patienter på warfarin.

Generelt konstaterer forskerne, at alle NOAK er sikre og effektive alternativer til warfarin i klinisk pleje. Hvad angår iskæmisk slagtilfælde tyder den vægtede analyse ikke på nogen signifikante forskelle mellem NOAK og warfarin.