Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Statiner beskytter formodentlig mod kræftdød

Personer, der har fået konstateret et højt kolesteroltal, har en mindre dødelighed for fire af de mest almindelige kræftformer.

Det viser en undersøgelse, der for nylig blev præsenteret på Frontiers in CardioVascular Biology, hvor forskere fra Aston University i Birmingham offentliggjorde en reduceret risiko for død af bryst-, tarm-, lunge- og prostatakræft på mellem 22 og 47 pocent.

Årsagen til den mindre dødelighed er formentlig ikke det høje kolesteroltal, men at behandlingen med statiner ikke bare reducerer kolesteroltallet, men også kræftdødeligheden.

Undersøgelsen er baseret på en 14 år lang undersøgelse af næsten en million deltagere, der har været indlagt på britiske hospitaler mellem januar 2000 og marts 2013.

Tidligere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem fedme, forhøjet kolesteroltal og brystkræft, så forskerne finder resultaterne yderst spændende.

"Tanken om at et højt kolesteroltal kan forårsage kræft bliver endnu mere spændende af at kolesterolsænkende behandling som statiner kan reducere denne risiko," siger undersøgelsens hovedforfatter dr. Paul Carter fra Aston Medical School.

"Vi har tidligere fundet en sammenhæng mellem at have højt kolesteroltal og risikoen for at udvikle brystkræft. Dyreforsøg har også vist, at statiner kan reducere risikoen for brystkræft. Vores undersøgelse er et forsøg på at finde ud af, om der er nogen effekt af højt kolesteroltal på dødelighed blandt kræftpatienter."

Ud af i alt 929.552 patienter i undersøgelsen, havde 7.997 lungekræft, 5481 havde brystkræft, 4629 havde prostatakræft og 4570 havde tarmkræft.

Efter justering for faktorer, som kan påvirke dødeligheden, herunder alder, køn, etnicitet og de ti mest almindelige dødsårsager i Storbritannien fandt forskerne, at patienter med kræft var mindre tilbøjelige til at dø, hvis de havde en diagnose med for højt kolesterol.

Lungekræftpatienter med for højt kolesterol havde en 22 procent lavere risiko for at dø af kræftsygdommen, brystkræftpatienter med højt kolesteroltal havde en 43 procent mindre dødsrisiko, patienter med prostatakræft havde en 47 procent lavere risiko og patienter med tarmkræft havde en 30 procent lavere risiko.

"Vores forskning tyder på, at der er noget ved en diagnose af for højt kolesteroltal, der forbedrer overlevelsen og det var virkelig slående for de fire studerede kræftformer. Baseret på tidligere forskning tror vi, der er en meget stærk mulighed for, at statiner er forklaringen på denne virkning," siger dr. Carter.

Kræft | jan 15, 2017

Nyt udspil til mere aktiv almen praksis i kræftbehandlingen

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet et nyt…

"Fordi sammenhængen gælder for alle fire kræftformer, tror vi at denne effekt skyldes medicin mod forhøjet kolesterol som statiner. Disse resultater vil sandsynligvis også kunne ses for andre kræftformer, men det er kun spekulationer og vil skulle bekræftes i undersøgelser af forskellige typer kræft."

"Statiner har nogle af de bedste dødeligheds-resultater blandt hjertekar-medicin og statiner er muligvis den vigtigste årsag til, at diagnosen af for højt kolesteroltal synes at være beskyttende mod døden hos patienter med lunge-, bryst-, prostata- og tarmkræft. Andre hjertekar-medikamenter kan også være beskyttende og forklare de varierende niveauer af risikoreduktion for de fire typer kræft. For eksempel er prostatakræft forbundet med hjertesygdomme og disse patienter har tendens til at tage ACE-hæmmere og betablokkere," understreger dr. Rahul Potluri, der er en anden af undersøgelsens hovedforfattere.

"Resultaterne af denne undersøgelse styrker argumentet for en klinisk undersøgelse til evaluering af mulige beskyttende virkning af statiner og andre rutinemæssigt anvendte kardiovaskulære lægemidler såsom aspirin, blodtryksmedicin, beta-blokkere og ACE-hæmmere hos patienter med cancer. Om det er statiner og/eller anden hjertemedicin i kombination, der har en effekt på dødeligheden, er endnu uvist," tilføjede Potluri, der også konkluderede:

Hjertekar | 15, nov 2016

Nyt studie bekræfter effekt af hurtig indgriben

Den tidlige invasive strategi over for hjertepatienter med akut koronar syndrom (AKS)…

"Patienter med cancer, som har høj risiko for eller allerede har hjertekarsygdom, bør gives statiner efter de gældende retningslinjer. Jeg tror ikke, at vi for nuværende bør give statiner mod kræft i sig selv, men det kan ændre sig, hvis der kommer positive resultater i kliniske forsøg."