Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

NOAK eller warfarin i pixiudgave

Ny vejledning betyder bedre sikkerhed for patienter med atrieflimren. Pixiudgave til brug i praksis udkommer efter sommerferien.

RADS’ nye vejledning for behandling med blodfortyndende medicin ved atrieflimren betyder bedre sikkerhed og kvalitet i behandlingen, siger medlem af fagudvalget bag vejledningen overlæge Lars Frost.

”Med de nye guidelines, er det blevet muligt at skræddersy blodfortynding, så man tager individuel hensyn til balancen mellem effekt og sikkerhed,” siger han.

Vejledningen, som anbefaler NOAK som førstevalg til 75 procent af patienterne og warfarin til 25 procent, udkommer efter sommerferien i en pixiudgave til brug i klinikken. Pixiudgaven vil indeholde en enkel vejledning i, hvilke præparater de forskellige patienttyper skal have.  

Vigtige punkter i vejledningen:

  • Patienter med non-valvulær atrieflimren anbefales overvejende NOAK, om end man fortsat kan anvende VKA.
  • Hvilken NOAK, der vælges, afhænger af patientens nyre-, og leverfunktion og risiko for blødning og desuden patientens ønske.
  • VKA bør kun gives til patienter, hvor man kan opnå tid i terapeutisk interval (TTI) over 70 procent.
  • Patienter i behandling med NOAK bør monitoreres fire gange årligt det første år og derefter to gange om året, og hyppigere i tilfælde af nedsat nyrefunktion.
  • Patienter i VKA-behandling bør mindst hver fjerde uge til INR-kontrol og derudover til halvårlig kontrol med fokus på compliance, blodtryk, komorbiditet, nyrefunktion og anden medicinsk behandling.

Kilde: Behandlingsvejledning for oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren, RADS 2016