Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Lovende kombination af bypass og ballonbehandling

Frem for en større bypassoperation kan visse hjertepatienter med flere forsnævrede kranspulsårer med fordel tilbydes en hybridbehandling, der kombinerer en mini-bypassoperation med en ballonbehandling. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

På afdelingerne for hjertekirurgi og hjertesygdomme her har man gennem nogen tid tilbudt egnede patienter denne kombinationsbehandling (hybrid koronar revaskularisering) bestående af en enkelt omkørsel på en kranspulsåre på hjertets forvæg og ballon- og stentbehandling af de øvrige forsnævrede kranspulsårer. Behandlingen blev gennemført under samme indlæggelse indenfor få dage.

Til patienter med flere forsnævrede kranspulsårer foretrækkes ofte bypassoperationen, hvor hjertekirurger indsætter ’omkørsler’ omkring alle forsnævringerne. Men med kombinationsbehandlingen har lægerne altså nu fundet et mindre omfattende alternativ, idet operationen foretages igennem et mindre snit uden anvendelse af hjertelungemaskine.

”Da vi undersøgte patienterne et år efter behandlingen, fandt vi, at stort set alle omkørsler var velfungerende, og 90 procent af de ballon-behandlede forsnævringer var uden ny forsnævring,” siger overlæge Ivy S. Modrau.

Desuden viser studiet, at den nye behandling er ledsaget af lav dødelighed og lav risiko for blodpropper i hjertet og hjernen i det første år efter operationen.