Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Overvægtige unge dør tidligere af hjertekarsygdom

Den stigende forekomst af overvægt og fedme blandt børn og unge vil medføre, at hjertekar-sygdomme og død heraf fremover vil blive en betydelig og stigende byrde over alt i verden.

Det konkluderer forskere, efter at have undersøgt 2,3 mio. israelere for sammenhængen mellem bodymass index (BMI) i slutningen af ungdomsårene og død af kardiovaskulære årsager i voksenalderen.

Den undersøgte gruppe af israelere blev fulgt over 40 år. Og resultatet viste, at overvægt og fedme hos børn og unge er stærkt forbundet med øget kardiovaskulær mortalitet senere i livet. Selv de, der som unge havde et BMI i den øvre del af normalområdet, døde tidligere og hyppigere af hjertekar-sygdomme. Sammenhængen var tydelig allerede ved ti-års opfølgningen og endnu tydeligere ved 30-40 års opfølgningen.

Baggrunden for undersøgelsen er, at i modsætning til den kraftige nedgang i antallet af dødsfald af kardiovaskulære årsager blandt ældre aldersgrupper i flere udviklede lande, er det ikke tilsvarende faldet eller aftaget blandt unge voksne i flere udviklede lande.

Overvægt og fedme blandt unge er steget markant de seneste årtier og gælder i nogle lande for en tredjedel af gruppen.

Undersøgelsens resultater fremgår af tidsskriftet New England Journal of Medicine i juni.