Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Hjertecentre lever op til krav

Risikoen for at få en blodprop i hjernen og for at dø i forbindelse med en ballonudvidelse eller en bypassoperation på et af landets hjertecentre er meget lav.

Det fremgår af årsberetningen for 2015 fra Dansk Hjerteregister, hvor man løbende monitorerer bl.a. kvaliteten af de hjerteundersøgelser og hjerteindgreb, der udføres på landets hjertecentre.

Ifølge beretningen lever hjertecentrene op til kvalitetsmålet ift. blodprop i hjernen, som siger, at max 0,5 procent af alle hjertepatienter må pådrage sig en blodprop i hjernen i forbindelse med en ballonudvidelse og max 0,2 procent må få det efter en bypassoperation. Dog finder Dansk Hjerteregister, at det lave antal af patienter med blodprop i hjernen kunne tyde på, at hjertecentrene ikke får registreret alle tilfælde af en blodprop i hjernen. I den forbindelse er det en udfordring, at en blodprop i hjernen ofte opstår efter, at patienten har forladt operationsstuen.

Mål om dødelighed efterleves

Også ift. dødelighed lever centrene op til målene, idet 2, 8 procent af patienterne, der fik en ballonudvidelse døde i løbet af et år efter deres operation, mens det gjaldt for 1,3 procent af patienterne, der fik en bypassoperation. Begge tal er lavere end de fastsatte mål om, at mindre end tre procent af patienterne må dø inden for et år efter en ballonudvidelse eller en bypassoperation.

Målene er fastsat af Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Thoraxkirurgisk Selskab.

I en kommentar til årsberetningen siger Hjerteforeningens adm. direktør, Kim Høgh:

”Det er meget tilfredsstillende, at danske hjertepatienter får en behandling, der lever op til den højeste kvalitet. På dette område er vi kommet meget langt de seneste 20 år. Derfor er det endnu vigtigere, at vi frem over bliver bedre til at forebygge hjerte-kar-sygdomme, især hos de mennesker, der har en særlig høj risiko.”