Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Hypertrofisk kardiomyopati øger markant forekomst af komorbiditeter

Et nyt studie - baseret på data fra landspatientregistret - viser, at patienter med HCM og oHCM er i forhøjet risiko for at udvikle en lang række kardiologiske komplikationer, primært atrieflimren og apopleksi/hjerneblødning eller blodprop i hjernen og hjertesvigt. 

Forskerne bag studiet har set på data fra perioden 1. januar 2005 til 31. december 2018 over alle danske borgere over 18 år. I alt fandt de 3.856 patienter med hypertrofisk kardiomyopati (HCM) og oHCM. Registerstudiet viser således, at risikoen for at udvikle atrieflimren (AF) efter diagnose med HCM er høj. 14 procent af alle patienter med HCM i studiet udviklede AF i løbet af studiets løbetid og blev behandlet på hospitalet for dette. Studiet finder ligeledes, at syv procent af patienterne med HCM efterfølgende blev indlagt på hospital for apopleksi i studiets løbetid. Endelig viser studiet, at 14 procent af HCM-patienterne efterfølgende blev indlagt med hjertesvigt.

Mortaliteten var høj igennem observationsperioden. Ved afslutning af studiet var 67,5 procent af patienterne med den ene eller anden HCM-diagnosetype stadig i live, mens 32,5 procent var døde. 

Morten Lock Hansen

”HCM er den hyppigste arvelige hjertesygdom, men den er ofte ukendt af patienterne, hvilket fører til sen diagnose og behandling i de tilfælde, hvor den er behandlingskrævende. Med registerstudiet har vi nu identificeret alle de patienter, som er registreret med en HCM-relateret diagnose, tegnet et billede af komorbiditeter og fastlagt mortaliteten. Dermed håber vi at have bidraget til bedre og tidligere opsporing og behandling i fremtiden,” siger Morten Lock Hansen, overlæge ved Herlev og Gentofte Hospital.

Forhåbning om øget opmærksomhed

Studiet, som nu er indsendt til et tidsskrift med henblik på publicering, er en del af et større Ph.d.-projekt af Christopher Zörner. Studiet består af i alt tre dele, hvor man overordnet søger at kortlægge de diagnostiske kriterier ved HCM og oHCM – især atrieflimren og pludselig død. 

”Vi håber, at det igangværende projekt fremadrettet vil danne udgangspunkt for, at man i det kliniske arbejde vil have et større fokus på yderligere opsporing af hypertrofiske kardiomyopatier, ligesom vi håber, at der vil være en øget opmærksomhed på betydningen af de vanlige risikofaktorer som eksempelvis atrieflimren og stroke,” siger Christopher Zörner.

Forhåbningen hos både Morten Lock Hansen og Christopher Zörner er også, at der i det hele taget vil være en øget opmærksomhed på de arvelige hjerte-kar-sygdomme og opsporingen af dem. 

Median-alderen ved diagnosetidspunktet var i studiet 67,8 år og gennemsnitsalderen var 65,7 år. Blandt patienterne var 53,4 procent mænd og 46,6 procent var kvinder. 55,5 procent var diagnosticeret med non-obstruktiv HCM, mens 44,5 procent var diagnosticeret med obstruktiv HCM.

”Patienternes høje alder ved diagnosetidspunktet skyldes højst sandsynligt, at størstedelen af patienterne er asymptomatiske, og at HCM først opdages efter komplikationer opstår eller sammenfaldende med andre sygdomme. Den nuværende strategi i HCM sigter mod at opdage flere asymptomatiske patienter gennem screening af førstegrads-pårørende til nydiagnosticerede HCM-patienter og mere avanceret genetisk testning,” siger Morten Lock Hansen.