Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Arveligt forhøjet kolesterol øger risikoen for genindlæggelse efter hjertekar-anfald

Patienter med familiær hyperkolesterolæmi (FH), der er blevet ramt af hjerteanfald, har en øget risiko for genindlæggelse.

Det viser flere studier, blandt andet en ny dansk undersøgelse, der har undersøgt risikoen for dødelighed og genindlæggelse af patienter med myokardieinfakt (MI) grundet FH.

Familiær hyperkolesterolæmi er en almindelig genetisk sygdom, hvor evnen til at udrydde LDL-kolesterol er reduceres, hvilket er årsag til åreforkalkning og for tidlig kardiovaskulær sygdom.

Den danske undersøgelse fra bl.a. Rigshospitalet har analyseret data fra 13.174 MI patienter gennem det danske hjerteregister. Forskerne opdelte patienter efter deres sandsynlighed for at lide af FH baseret på kriterier fra den hollandske Lipid Clinic Network (DLCN).

Undersøgelsen blev for nylig præsenteret på den europæiske hjertekongres, ESC i Rom og er offentliggjort i tidsskriftet Amercan Heart Journal.

Blandt de 13.174 MI-patienter havde 1.147 (8,7 procent) mulig familiær hyperkolesterolæmi. Disse patienter var gennemsnitligt yngre (58,2 vs. 65,6 år), havde lignende niveauer af co-morbiditet, og blev behandlet mere aggressivt med kolesterolsænkende medicin sammenlignet med de resterende 91,3 procent af patienterne, som højst sandsynligt ikke havde FH.

I løbet af de 3,3 års opfølgning viste forskellene i justeret dødelighed sig ubetydelige (17 procent  vs. 23 procent), men risikoen for tilbagevendende MI var 29 procent højere  hos patienter med et højt LDL-C.

Forskerne konkluderer derfor, at MI-patienter med mulig FH har en højere risiko for tilbagevendende MI, men pointerer, at yderligere undersøgelser af sekundær forebyggelse er vigtig.

En anden - schweizisk - undersøgelse viser, at FH-patienter har mere end en dobbelt så høj risiko for fornyede kardiovaskulære hændelser inden for det første år efter udskrivelsen end patienter uden FH.

Undersøgelsen er baseret på 4.534 mænd og kvinder, der blev indlagt med akut koronart syndrom i Schweiz mellem 2009 og 2014, som forskerne delte op efter sandsynligheden for at de led af FH.

Resultaterne, der er præsenteret i tidsskriftet Circulation, viste, at inden for det første år efter akut koronært syndrom havde 275 (6,1 procent) patienter oplevet en kardiovaskulær hændelse, 217 (4,8 procent) var ramt af myokardieinfarkt og i alt 153 (3,4 procent) døde.

Efter at have taget højde for alder, køn, BMI, rygning, forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme og diabetes, viste risikoen for en tilbagevendende kardiovaskulær hændelse sig dobbelt så stor hos patienter med FH.

Yderligere justeringer for intensiveret statinbehandling ved udskrivelse, fremmøde til hjerterehabilitering og seks-måneders GRACE prognose ændrede ikke nævneværdigt ved at risikoen for tilbagevendende hjertekar-hændelser er dobbelt så stor for patienter med familiær hyperkolesterolæmi inden for et år efter akut koronar syndrom.