Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Kriterier for tilskud er de rigtige lige nu

Med nemmere adgang til at søge tilskud rejser det næste spørgsmål sig, om kriterierne, som Lægemiddelstyrelsen har fastlagt med henvisning til Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS) anbefalinger, er de rette.

Men det er specialisterne langt hen ad vejen enige om, at de er – for nuværende.

Kriterierne lyder i DCS’s NBV-vejledning, at behandling med PCSK9-hæmmere kan overvejes til personer med iskæmisk hjertesygdom (IHS) eller personer med familiær hyperkolesterolæmi uden IHS, som enten har intolerans over for gængse lipidsænkende midler eller har en alvorlig tillægsrisiko, som f.eks. diabetes, og som ikke responderer tilstrækkeligt på kostændringer og behandling med statiner plus ezetimibe plus eventuelt anionbytter.

Med denne anbefaling vurderes patientgrundlaget aktuelt at være under 1.000 personer.

Må vente på resultat af studier

I sin vurdering af kriterierne mener Troels Krarup Hansen, formand for Dansk Endokrinologisk Selskab, at de rammer fint i forhold til den nuværende viden:

”Jeg er sikker på, at når kardiologerne har set på sagen og arbejdet grundigt med den, så er det disse kriterier, der er de fornuftige lige nu. Vi har måske en klar fornemmelse af, at flere vil kunne få gavn af PCSK9-hæmmerne. Men her skal man jo ikke lade sig styre af fornemmelser. Vi er nødt til at vente på, at vi får resultaterne af de store langtidsstudier, som er i gang. Og så må vi derefter se på, om anbefalingerne eventuelt skal ændres.”

Også Gunnar Gislason, forskningschef i Hjerteforeningen, anser kriterierne for aktuelt at være de rigtige.

”Vi ved, at PCSK9-hæmmerne er effektive til at sænke kolesterol. Men vi mangler den egentlige evidens for, at de sænker dødeligheden og også sænker risikoen for hjertekarsygdomme. Og før vi har den, kan vi ikke brede patientgrundlaget ud.”

Derfor så restriktive

Om grunden til at være restriktiv i anbefalingerne af de nye lægemidler til at sænke kolesterol sagde formanden for Dansk Cardiologisk Selskab, Lene Holmvang, i forbindelse med dens udgivelse i juni, at de nye PCSK9-hæmmere nok har vist sig meget effektive, men at man endnu ikke har set studier, der viser, om de også hjælper på overlevelsen og på antal nye blodpropper i hjerte eller hjerne.

”Og før vi får det, holder DCS sig tilbage med at anbefale de nye midler som førstevalg, da de samtidig er udtryk for et helt andet behandlingsprincip og i øvrigt ekstremt kostbare. I stedet anbefaler DCS som førstevalg statiner, med ezetrol og anionbytter som supplerende behandling. Og opnås stadig ikke en maksimal behandling, kan man endelig overveje PCSK9-behandlinger,” sagde hun til Medicinsk Tidsskrift.