Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Ny RADS-vejledning for kolesterolbehandling er klar

Så er ventetiden slut for de læger og patienter, som længe har kigget langt efter en officiel udmelding om, hvordan man i Danmark bør behandle patienter med svært behandleligt forhøjet kolesterol som eksempelvis  familiær hyperlipidæmi, FH.

I dag blev en netop vedtaget behandlingsvejledning fra RADS lagt på rådets hjemmeside. Og dermed er der grønt lys for behandlingen af disse patienter med de nye PCSK9-hæmmere.

”Behandlingsvejledningen fra RADS er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Den er det muliges kunst lige nu, indtil vi får nogle flere data om PCSK9-midlerne. Og jeg håber, at vi nu vil se en strøm af ansøgninger om tilskud til de nye midler fra kardiologernes og endokrinologernes side,” siger Ib Christian Klausen, overlæge, dr.med., Viborg Regionshospital. Han er formand for fagudvalget under RADS vedr. FH og fremlagde resultaterne af udvalgsarbejdet for RADS i september.

Som førsteforfatter også på behandlingsvejledningen fra Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, der kom i august, kan han oplyse, at der kun er minimale og ubetydelige forskelle mellem de to vejledninger.

”Jeg har indtryk af, at mange lipidklinikker har gået og ventet på en afklaring fra RADS’ side – selv om vi har haft DCS’s vejledning i over et par måneder. Det vil sige, at der går en del patienter rundt i venteposition, som ikke bliver optimalt behandlet. Og for dem håber jeg nu, at de kan komme i gang med den rigtige og nødvendige behandling og dermed undgå at blive hjertesyge,” siger Ib Christian Klausen.

Han håber også, at der inden for en overskuelig fremtid kommer flere sikre data til veje vedr. PCSK9-hæmmerne. For det vil gøre det muligt at give midlerne til endnu flere, som han mener vil have glæde af dem. Men indtil videre er han altså godt tilfreds med, hvor sagen foreløbig er endt. Ifølge kriterierne i RADS’ nye behandlingsvejledning er det 3-400 danskere, som nu kan se frem til at blive behandlet med en PCSK9-hæmmer.

De nye PCSK9-midler kom for godt et år siden, men har ikke været særlig anvendt. Kun ca. 100 patienter er i dag i behandling. Bl.a. har flere læger klaget over, at det har været meget svært at få bevilget tilskud til den kostbare medicin.

Også Ib Christian Klausen har på sin egen klinik i Viborg oplevet en vis friktion i bevillingsprocessen. Det var især i starten for et år siden. Men i dag tror han mere, at det er lægerne selv, der skal ’ud af komfortzonen med de kendte lægemidler og indse, at der nu er et nyt gavnligt lægemiddel til rådighed’, som han siger.

RADS vejledning

Kriterier for igangsætning af behandling med PCSK9-hæmmere:

Overvej PCSK9-hæmmere hos patienter med familiær hyperkolesterolæmi der, trods maksimal tolerabel lipidsænkende behandling har et LDL-kolesterol:

  • > 3,0 mmol/L samt erkendt hjertekarsygdom
  • > 3,5 mmol/L og mindst to risikofaktorer for hjertekarsygdom
  • > 4,0 mmol/L og mindre end to risikofaktorer for hjertekarsygdom.

Overvej PCSK9-hæmmere hos patienter der, trods maksimal tolerabel lipidsænkende behandling har et LDL-kolesterol:

  • > 3,0 mmol/L samt akut koronar syndrom, polyvaskulær sygdom eller diabetes med iskæmisk hjertekarsygdom
  • > 3,5 mmol/L samt stabil iskæmisk hjertesygdom eller diabetes med hhv. mikro/makroalbuminuri, perifer arteriel sygdom eller apopleksi/transitorisk cerebral iskæmi.

Valg af PCSK9-hæmmer:

Overvej alirocumab eller evolocumab til nye patienter, som ikke når behandlingsmålet for LDL-reduktion med max tolereret lipidsænkende behandling, og opfylder kriterierne for igangsætning af behandling med PSK9-hæmmer.

Patienter med FH

Baseret på den foreliggende evidens anbefaler vi, at man overvejer behandling med en PCSK9- hæmmer hos udvalgte FH patienter med sikker, eller sandsynlig, diagnose diagnosticeret ud fra kliniske symptomer eller positiv gentest (dvs. en svag anbefaling for behandling begrundet i de manglende data fra endepunktsstudier).