Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny og bedre behandling af åreforkalkning på vej

Overbevisende resultater fra COMPASS-studiet vil formentlig snart ændre standarden herhjemme for behandling af patienter med åreforkalkning i kranspulsårerne eller i perifere pulsårer.

Det mener flere hjertekar-specialister, efter at resultaterne af det store COMPASS-studie blev fremlagt søndag på ESC-kongressen i Barcelona i Spanien.

Studiet viser, at en kombineret behandling med en lav dosis aspirin og en meget lav dosis rivaroxaban forbedrer overlevelsen og mindsker risikoen for slagtilfælde og hjerteinfarkt for patienter med koronar arteriesygdom (CAD) eller perifer arteriesygdom (PAD). Desuden mindskes risikoen for amputationer markant for patienter med åreforkalkning i benene.

”Det er meget interessant, at man ved at supplere hjertemagnyl med en meget lav dosis rivaroxaban to gange dagligt får færre komplikationer i form af hjertedød, slagtilfælde og blodprop i hjertet. Jeg mener, at studiets resultater må give anledning til at se på, om vi skal ændre retningslinjerne for behandlingen af visse patienter,” siger Steen Dalby Kristensen,

Kommer til at ændre behandlingen

COMPASS-studiet er det største kliniske studie med rivaroxaban (Xarelto) nogensinde. 27.402 patienter fra mere end 600 centre i over 30 lande har deltaget i studiet – heraf 575 danske patienter på to danske centre. Studiet blev stoppet ca. et år før planlagt pga. den overbevisende effekt.

”På trods af gode behandlinger af den patientgruppe, der her er tale om, er der stadig behov for endnu bedre behandlinger. For det er en stor og stigende målgruppe. Derfor er jeg glad for de markant positive resultater af COMPASS-studiet, som viser, at en ekstra blodfortyndende behandling faktisk kan gavne disse patienter, uden at risikoen for alvorlige blødninger er markant forhøjet,” siger Gunnar Gislason, professor i kardiologi og forskningschef i Hjerteforeningen.

Han mener også, at resultaterne ’kommer til at ændre vores behandling af patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom’.

Gode resultater men større blødninger

Patienterne i studiet blev delt i tre grupper – en der fik 100 mg aspirin en gang dagligt, en anden gruppe, der fik 2,5 mg rivaroxaban to gange dagligt plus 100 mg aspirin, og en tredje, der fik fem mg rivaroxaban to gange dagligt. Blandt dem med stabil aterosklerotisk vaskulær sygdom opnåede dem, der blev tildelt rivaroxaban plus aspirin, bedre resultater men også flere blødninger end dem, der blev tildelt aspirin alene. Rivaroxaban alene viste ikke markant bedre resultater end aspirin alene og resulterede også i mere alvorlige blødninger.

Nu skal resultaterne diskuteres

Forud for en ændret behandlingspraksis vil dog gå en tid, hvor specialisterne skal diskutere, hvordan de skal håndtere resultaterne, og hvordan de kan bruges ift. enkelte patientgrupper.

”Det er spændende, at der nu er kommet resultater, der måske giver os mulighed for at behandle nogle patienter bedre. Men når det er sagt, skal vi selvfølgelig vurdere disse resultater nøje – både nationalt og internationalt. Og prøve at finde ud af, hvordan det skal implementeres, hvilke patienter, der skal have det osv.,” siger Steen Dalby Kristensen. 

Både han og Gunnar Gislason mener, at det især er den øgede blødningsrisiko, der skal ses nærmere på. Især i forhold til, hvilke patienter, som behandlingen skal anbefales til. Men også de øgede omkostninger ved en kombinationsbehandling er et parameter, idet den vil være langt dyrere end aspirin alene, som er den foretrukne behandling i dag.

”Vi har brug for først at se flere studier af subgrupper af patienter – plus nogle økonomiske beregninger, før vi kan gøre andet, end det vi gør i dag,” siger Gislason.

COMPASS-studiets resultater

  • Vaskulær dosis Xarelto (rivaroxaban) 2,5 mg to gange dagligt givet sammen med aspirin 100 mg en gang dagligt reducerede risikoen for slagtilfælde med hele 42 % og for hjerte-kar-død med 22 % sammenlignet med aspirin 100 mg en gang dagligt alene.
  • Antallet af blødninger var lavt, og selvom der var et øget antal større blødninger, var der ikke nogen signifikant stigning i antal intrakranielle blødninger eller blødninger med dødelig udgang.
  • Kombinationen af en dosis Xarelto 2,5 mg to gange dagligt givet sammen med aspirin 100 mg en gang dagligt gav en markant 20 % forbedring af netto klinisk fordel (net clinical benefit).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift