Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Evolocumab effektivt for patienter med slagtilfælde

Patienter, der har haft slagtilfælde, har stor gavn af PCSK9-hæmmere til sænkning af LDL-kolesterol og reduktion af risiko for hjertekarsygdom. Det viser det første studie af netop denne patientgruppe ift. effekt af evolocumab (Repatha).

Studiet er en del-analyse af data fra forårets store FOURIER-studie af Repatha, der omfattede 27.000 patienter. En femtedel af disse havde haft slagtilfælde. Og i en analyse af deres specifikke data påviser forskere nu, at 56 procent af dem opnåede en reduktion i LDL-C niveau sammenlignet med en gruppe på placebo.

Udover at have en gavnlig effekt på symptomer og risici identificerer det aktuelle studie heller ingen nye sikkerhedsproblemer i denne kohorte på 5.000 patienter. Der var stort set ingen forskel ift. bivirkninger, lige som antallet af nye tilfælde af diabetes, grå stær og kognitive problemer blandt patienterne var ens i de to grupper.

"Reduktionen i risiko for kardiovaskulære hændelser ligner den, vi så i det brede FOURIER-studie. Og det understøtter Repathas rolle i forhold til at reducere risikoen for fremtidige kardiovaskulære hændelser hos patienter med slagtilfælde,” siger Terje Pedersen, professor emeritus på Institut for Klinisk Medicin ved Universitetet i Oslo.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift