Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Her kan intensiv statinbehandling ikke svare sig

Noget tyder på, at det ikke virker bedre at behandle diabetespatienter med øjensygdommen retinopati med en intensiv statinbehandling frem for med en standard behandling med statiner.

Det er japanske forskere, der nu stiller spørgsmålstegn ved effektforskellene i EMPATHY-studiet, som blev præsenteret på ESC 2017 i Barcelona forleden.

Hiroshi Itoh

Sammenhængen mellem lavere LDL-kolesterol og reduceret risiko for kardiovaskulære hændelser har de senere år stimuleret interessen for mere intensive behandlinger, hvor en bestemt dosis af lægemidlet er beregnet på et opnå et specifikt LDL-kolesterol niveau. Men nu siger EMPATHY-studiets førsteforfatter, professor Hiroshi Itoh fra Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan, at ”denne tilgang er kontroversiel på grund af utilstrækkelig evidens”.

Primære endepunkt blev ikke nået

EMPATHY2-forsøget fokuserede på at forhindre en første hjertekar-hændelse hos patienter med diabetisk øjensygdom, retinopati, som er en følge af diabetes med særlig stor risiko for kardiovaskulære hændelser. Det er det første studie, der ser på effekten af ​​intensiv kontra standard statinbehandling i denne højrisiko-population.

Forsøget omfattede 5042 patienter med hyperkolesterolæmi, diabetisk retinopati og ingen historie med sygdomme i kranspulsårene fra 772 hospitaler og klinikker over hele Japan.

Patienterne blev randomiseret til enten den intensive behandling eller standard statinbehandling i max fem et halvt år. Målet for den første gruppe var et LDL-kolesterol under 70 mg/dL og for den anden 100-120 (standardbehandlingen).

Det primære endepunkt var at opnå færre hjertekarhændelser eller død som følge heraf. Men det lykkedes ikke i tilstrækkelig grad med den intensive behandling. Dog viste det sig, at den form for behandling væsentligt reducerede hjerneblødninger i denne patientgruppe. Forklaringen på, at man ikke nåede målet, er, at den faktiske forskel i LDL-kolesterol niveau mellem de to grupper var mindre end planlagt, ifølge professor Itoh.

Brug for yderligere studier

Forskerne foretog derefter analyser af undergrupper af patienter, der opnåede deres LDL-kolesterolmål. Og her viste det sig, at det primære endepunkt var signifikant reduceret ved intensiv statinbaseret lipidsænkning.

"Vores subanalysevurderinger tyder på, at det er meget vigtigt for højrisikopatienter at nå et LDL-kolesterol på mindre end 70 mg/dL," siger professor Itoh og understreger, at der nu er brug for yderligere studier for at bekræfte nytten af dette resultat, og i så fald finde ud af, hvordan man får omsat det til praksis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift