Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Højrisikopatienter: Jo lavere LDL desto bedre

Der er tilsyneladende ingen grænser for, hvor lavt LDL-kolesterol kan blive, i forhold til, hvor god effekt det har for højrisikopatienter, og hvor sikkert det er for dem.

Det viser et del-studie af data fra det store FOURIER-studie, hvor Amgen i foråret præsenterede resultater af brugen af PCSK9-hæmmeren Repatha (evolocumab) som supplement til statinbehandling.

I den aktuelle del-analyse viser det sig, at der er en næsten lineær sammenhæng mellem LDL-kolesterol koncentration og risikoen for hjertekar-hændelser som blodprop i hjertet, slagtilfælde, ustabil angina, død som følge af hjertekarsygdom eller lignende. Dvs. jo lavere LDL, desto mindre risiko.

Der var ingen signifikant forskel i bivirkningsprofilen i de fem grupper, som patienterne blev post-randomiseret til.

"Med denne analyse har vi yderligere demonstreret sikkerheden og effektiviteten ved at opnå en LDL-C langt under de nuværende mål," sagde førsteforfatter på analysen Robert P. Giugliano fra Brigham and Women's Hospital og Harvard Medical School, Boston. 

Behov for nye retningslinjer

Analysen viste, at patienter, som opnåede et LDL-kolesteroltal på mindre end 0,5 mmol/L f.eks. havde en 24 procent lavere relativ risiko for en hjertekar-hændelse sammenlignet med personer med et LDL-kolesterol på 2,6 mmol/L eller højere. Hertil sagde Giugliano, at ’der ikke ser ud til at være nogen bund i forhold til LDL-kolesterol-niveauer for højrisikopatienter’. Med konstateringen af, at ’lavest er bedst’, appellerede han også til en ændring af kliniske retningslinjer, som i de fleste lande i dag for højrisikopatienterne opererer med mål under 70 mg/dL (=1,8 mmol/L), hvor han mente, at det er tid til at gå efter et mål på 40 – og gerne endnu lavere.

Afkræfter lægernes frygt

Resultaterne blev modtaget meget positivt på kongressen, hvor flere danske læger konstaterede, at de videnskabelige beviser på den stærke og endda progressive sammenhæng mellem en sænkning af LDL og reduktion i risiko for hjertekarsygdom fortsætter med at vokse – lige som de nye resultater til højrisikopatienter understøtter brugen af ​​intensive lipidsænkende behandlinger, som f.eks. kombinationen af ​​evolocumab og statinbehandling, i bestræbelserne på at reducere risici for hjertekar-hændelser som følge af åreforkalkning.

En af dem, der overværede præsentationen af det nye studie er overlæge på Hvidovre Hospital, Jens D. Hove, som siger:

”Det er betryggende at se, at der ikke ser ud til at være skadelige effekter af endda meget lave LDL-kolesterol niveauer. Det er jo ellers det, vi som læger har frygtet. Og så ser det endda ud til, at de positive effekter af en markant sænkning af LDL bevares uændret næsten helt ned til 0. Det vil sige, at man har gavn af det, selvom man har et lavt LDL i forvejen. Det er meget overraskende og positivt.”

Som andre eksperter påpegede efter præsentationen, ser han også et behov for en ny diskussion om de rette kliniske retningslinjer på området.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift