Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Bedre telerehabilitering skal redde flere

Flere studier viser, at hjemmemonitorering af hjertesvigtspatienter ved hjælp af måling af blodtryk, puls og vægt ikke er tilstrækkeligt til at kortlægge symptomforværring og genindlæggelser. Derfor vil et nyt, dansk studie – Future Patient – nu undersøge, om måling af flere parametre kan forbedre overvågningen hjemmefra.

Studiet foregår på hospitalerne i Viborg og Skive samt på flere sundhedscentre i omegnen. Her vil hjertesvigtpatienter i rehabilitering i en periode få målt flere parametre som fysisk aktivitet, søvn, nattepuls, blodtryk, puls og vægt og få stillet spørgsmål om symptomer og velbefindende. Alt sammen for især at kunne identificere forværringer på et tidligere tidspunkt og dermed spare liv.

Formålet med forsøget er at undersøge, om:

  • Patienter med hjertesvigt bliver bedre til at mestre egen sygdom ved hjælp af ny teknologi
  • Data fra udstyr til måling af blodtryk, puls, vægt, skridt, søvn, vejrtrækning samt spørgsmål om udvikling af symptomer og om psykisk velbefindende kan være med til at forudsige forværring af symptomer og genindlæggelser hos patienter med hjertesvigt
  • Patienter med hjertesvigt gennem telerehabilitering oplever en mere individuel tilrettelagt rehabilitering og større sammenhæng mellem udskrivelse og rehabilitering med brug af ny teknologi
  • Patienter med hjertesvigt øger deres daglige fysiske aktivitet med brug af digital skridttæller
  • Øget indsigt i egne data til håndtering af egen sygdom øger livskvaliteten for patienter med hjertesvigt.

Studiet, der løber over et år, vil også indsamle oplysninger om forsøgspersonernes, de pårørendes og de sundheds-professionelles oplevelser og erfaringer ved at bruge telerehabiliteringsudstyr, så man kan se, om det vil effektivisere arbejdsgange og nedsætte sundhedsydelser.

Bag forsøget står Laboratoriet for Velfærdsteknologi, SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet.