Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Pulsmåling kan opspore uopdaget atrieflimren på få sekunder

10 sekunder. Så længe har en simpel hjertescreening taget i et nyt forsøg, hvor praktiserende læger har arbejdet sammen med Regionshospitalet Silkeborg.

Den simple screening er blevet udført af en læge eller sygeplejerske hos de praktiserende læger, der har deltaget i forsøget. De har følt på patientens puls i ti sekunder. Hvis pulsen har været uregelmæssig, har de taget et hjertekardiogram, der kan måle, om uregelmæssigheden skyldes flimren i hjerteforkammeret. To hjertelæger har efterfølgende kvalitetssikret alle elektrokardiogram-undersøgelserne.

Formålet med forskningsprojektet har været at undersøge, hvor mange tilfælde af uopdaget flimren i hjerteforkammeret det var muligt at finde med screeningen.

“Lejlighedsvis screening for flimren i hjerteforkammeret hos patienter over 65 år bliver anbefalet af den danske og europæiske sammenslutning af hjertelæger, men det finder ikke sted i dag. Vores forskningsprojekt viser, at det er muligt at finde flere patienter med uopdaget flimren i hjertets forkammer med en simpel screening,” siger overlæge og dr. med. Lars Frost fra Regionshospitalet Silkeborg i en pressemeddelelse. Lars Frost er undersøgelsens lægelige leder.

“Tidlig opsporing af flimren i hjerteforkammeret kan desuden medvirke til, at man kan forebygge udvikling af hjertesvigt, der kan optræde ved ubehandlet flimren i hjertets forkammer,” siger han.

Flimren i hjertets forkammer – også kaldet hjerteflimmer og atrieflimren – er en kronisk sygdom, som især rammer ældre. I Danmark har flere end 120.000 personer sygdommen, og antallet forventes at blive fordoblet i løbet af de næste 30 år.

Personer, der har flimren i hjertets forkammer, har en øget risiko for at få et slagtilfælde. Denne risiko reduceres med 2/3 dele ved anvendelse af blodfortyndende medicin. Derfor er det væsentligt at opspore flimren i hjertets forkammer så tidligt som muligt.

Professor Bo Christensen fra Institut for Almen Medicin på Aarhus Universitet mener, at resultaterne fra undersøgelsen peger på, at der skal mere fokus på at finde patienter med atrieflimren, når det kan gøres gennem så simpel og billig en metode som at måle puls.

Forskningsprojektets resultater er netop udkommet i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Plos One

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift