Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserProfessor: Husk vægttabs positive effekt på psoriasis

Lone Skov

Undersøgelser peger på, at vægttab ikke alene nedsætter risikoen for følgesygdomme hos patienter med psoriasis, men også kan bedre sygdommens sværhedsgrad og øge livskvaliteten.

Og professor og overlæge Lone Skov peger på vigtigheden af, at praktiserende læger, der følger patienter med psoriasis, er opmærksomme på patienternes vægt.

De seneste halve snes år har der været fokus på både de udløsende faktorer, behandlingen og risikoen for følgesygdomme ved psoriasis. Gåden om psoriasis, som rammer tre-fire procent af befolkningen i større eller mindre grad, er ikke løst.

I øjeblikket er fokus blandt andet på betydningen og eventuel behandling af inflammationstilstande og på sammenhængen mellem glycosemetabolismen og psoriasis i forhold til øget risiko for udvikling af type 2-diabetes.

Men undersøgelser peger dog på, at overvægt er blandt de faktorer, der spiller en central rolle i forhold til psoriasis. Og ikke mindst viser undersøgelser, at vægttabet og resultaterne af det er opnåeligt for alle.

”De resultater, vi har fundet, peger på, at vægten har betydning for både sværhedsgraden af psoriasis og livskvaliteten,” siger professor og overlæge på Hud og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital, Lone Skov.

”Men overvægt er også centralt for patienter med psoriasis, fordi de har en øget risiko for at udvikle f.eks. type 2-diabetes og har øget dødelighed på grund af hjertekarsygdomme.”

Mindre alvorlige symptomer, bedre livskvalitet

Sammenhængen mellem vægt og psoriasis blev undersøgt i et studie i 2013, hvor 60 psoriasispatienter i otte uger erstattede alle måltider med måltidserstatningsprodukter og i efterfølgende otte uger erstattede et dagligt måltid med et måltidserstatningsprodukt. Deltagerne opnåede et markant vægttab.

”Selvom undersøgelsens resultater på grund af afgrænsningen ikke var statistisk signifikante, var der en klar tendens til, at vægttab kan mindske sværhedsgraden af psoriasis og forbedre af livskvaliteten,” siger Lone Skov.

”Om resultaterne så kunne holde på den lange bane, vidste vi ikke. Derfor blev studiet fulgt op i 2016 med endnu et studie, som viste, at de gode resultater på både vægt og psoriasis holdt i det år, undersøgelsen varede."

I det første forsøg gennemførte 60 patienter med et BMI på 27-40, der i otte uger fik et måltidserstatningsprodukt i stedet for alle daglige måltider og derefter otte uger med måltidserstatningsprodukt i stedet for kun et dagligt måltid. Det gennemsnitlige vægttab var på 15,5 kilo og både  PASI (Psoriasis Area and Severity Index) og DLQI (Dermatology Life Quality Index) blev reduceret med - 2,0.

I det andet studie gennemførte 32 af psoriasispatienter studiet ovenfor et helt års opfølgning, men med reduceret kalorie indtag. Efter 64 uger var det gennemsnitlige vægttab på 10,1 kg og både PASI og DLQI bevarede den positive effekt på henholdsvis -2,9 og -1,9.

KRAM og opmærksomhed til psoriasispatienter

I 2016 kom Sundhedsstyrelsen med nationale kliniske retningslinjer for psoriasis, som anbefaler, at alle læger, der følger patienter med svær psoriasis, er opmærksomme på - og årligt screener for - hjertekarsygdomme.

”Men det er også vigtigt, at den praktiserende læge er opmærksom på vægten og generelt på alle KRAM-faktorerne,” siger Lone Skov.

”Vores undersøgelser pegede klart på, at vægten har indflydelse på sværhedsgraden af psoriasis. Vægttab er generelt godt til at forebygge livsstilssygdomme. Og i forhold til psoriasispatienterne, som har en øget risiko for hjertekarsygdomme, metaboliske sygdomme og type 2-diabetes, er det ekstra vigtigt.”

 

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter