Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Professor: Husk vægttabs positive effekt på psoriasis

Lone Skov

Undersøgelser peger på, at vægttab ikke alene nedsætter risikoen for følgesygdomme hos patienter med psoriasis, men også kan bedre sygdommens sværhedsgrad og øge livskvaliteten.

Og professor og overlæge Lone Skov peger på vigtigheden af, at praktiserende læger, der følger patienter med psoriasis, er opmærksomme på patienternes vægt.

De seneste halve snes år har der været fokus på både de udløsende faktorer, behandlingen og risikoen for følgesygdomme ved psoriasis. Gåden om psoriasis, som rammer tre-fire procent af befolkningen i større eller mindre grad, er ikke løst.

I øjeblikket er fokus blandt andet på betydningen og eventuel behandling af inflammationstilstande og på sammenhængen mellem glycosemetabolismen og psoriasis i forhold til øget risiko for udvikling af type 2-diabetes.

Men undersøgelser peger dog på, at overvægt er blandt de faktorer, der spiller en central rolle i forhold til psoriasis. Og ikke mindst viser undersøgelser, at vægttabet og resultaterne af det er opnåeligt for alle.

”De resultater, vi har fundet, peger på, at vægten har betydning for både sværhedsgraden af psoriasis og livskvaliteten,” siger professor og overlæge på Hud og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital, Lone Skov.

”Men overvægt er også centralt for patienter med psoriasis, fordi de har en øget risiko for at udvikle f.eks. type 2-diabetes og har øget dødelighed på grund af hjertekarsygdomme.”

Mindre alvorlige symptomer, bedre livskvalitet

Sammenhængen mellem vægt og psoriasis blev undersøgt i et studie i 2013, hvor 60 psoriasispatienter i otte uger erstattede alle måltider med måltidserstatningsprodukter og i efterfølgende otte uger erstattede et dagligt måltid med et måltidserstatningsprodukt. Deltagerne opnåede et markant vægttab.

”Selvom undersøgelsens resultater på grund af afgrænsningen ikke var statistisk signifikante, var der en klar tendens til, at vægttab kan mindske sværhedsgraden af psoriasis og forbedre af livskvaliteten,” siger Lone Skov.

”Om resultaterne så kunne holde på den lange bane, vidste vi ikke. Derfor blev studiet fulgt op i 2016 med endnu et studie, som viste, at de gode resultater på både vægt og psoriasis holdt i det år, undersøgelsen varede."

I det første forsøg gennemførte 60 patienter med et BMI på 27-40, der i otte uger fik et måltidserstatningsprodukt i stedet for alle daglige måltider og derefter otte uger med måltidserstatningsprodukt i stedet for kun et dagligt måltid. Det gennemsnitlige vægttab var på 15,5 kilo og både  PASI (Psoriasis Area and Severity Index) og DLQI (Dermatology Life Quality Index) blev reduceret med - 2,0.

I det andet studie gennemførte 32 af psoriasispatienter studiet ovenfor et helt års opfølgning, men med reduceret kalorie indtag. Efter 64 uger var det gennemsnitlige vægttab på 10,1 kg og både PASI og DLQI bevarede den positive effekt på henholdsvis -2,9 og -1,9.

KRAM og opmærksomhed til psoriasispatienter

I 2016 kom Sundhedsstyrelsen med nationale kliniske retningslinjer for psoriasis, som anbefaler, at alle læger, der følger patienter med svær psoriasis, er opmærksomme på - og årligt screener for - hjertekarsygdomme.

”Men det er også vigtigt, at den praktiserende læge er opmærksom på vægten og generelt på alle KRAM-faktorerne,” siger Lone Skov.

”Vores undersøgelser pegede klart på, at vægten har indflydelse på sværhedsgraden af psoriasis. Vægttab er generelt godt til at forebygge livsstilssygdomme. Og i forhold til psoriasispatienterne, som har en øget risiko for hjertekarsygdomme, metaboliske sygdomme og type 2-diabetes, er det ekstra vigtigt.”

 

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter