Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Patienter med Long COVID viser tegn på autoimmun sygdom et år efter infektion

Blodprøver fra patienter med Long COVID, som stadig lider af træthed og åndenød efter et år, viser tegn på autoimmun sygdom.

Det antyder et studie i tidsskriftet European Respiratory Journal, der peger på, at en stor gruppe af mennesker med Long COVID har antistoffer i blodet, som retter sig imod sunde celler og væv i kroppen, og som er kendt for at bidrage til autoimmune sygdomme. Det kan forårsage tilstande som leddegigt og lupus.

Forskere siger, at fundet giver fingerpeg om karakteren af ​​Long COVID, der i sidste ende kan føre til forbedringer i diagnosticering og behandling af tilstanden. 

Forskerholdet bag undersøgelsen inkluderede 106 personer, der blev diagnosticeret med COVID-19 mellem august 2020 og september 2021, ligesom der blev inkluderet 22 raske frivillige samt 34 personer, der havde haft en ikke-COVID luftvejsinfektion.

Ved 3, 6 og 12 måneder efter at deltagerne med COVID var kommet sig over infektionen, blev de spurgt, om de led af åndenød, hoste eller træthed (typiske symptomer på Long COVID). De fleste patienter deltog stadig i undersøgelsen efter 6 måneder (98 ud af 106), mens kun 57 vendte tilbage efter 12 måneder. Forskere mener, at dette kan skyldes, at patienter var ved at komme sig.

Antistoffer i blodet

Forskere testede deltagernes blodprøver for antistoffer, der retter sig mod sunde celler og væv i kroppen, og som er kendt for at bidrage til autoimmune sygdomme. Resultaterne viste, at næsten 80 procent af COVID-19-patienterne havde 2 eller flere af disse antistoffer i blodet både 3 og 6 måneder efter infektionen. Dette faldt til 41 procent efter 1 år. 

Derimod havde de fleste af de raske frivillige ingen tegn på disse antistoffer i blodet, og hos dem, der havde oplevet en ikke-COVID luftvejsinfektion, var niveauerne af antistofferne forholdsvis lave.

Forskere fandt også ud af, at 2 specifikke auto-antistoffer (U1snRNP og SSb-La auto-antistoffer) i kombination med cytokiner, fortsat var at finde hos omkring 30 procent af COVID-patienterne et år efter infektion. Der var tendens til, at det sås blandt de patienter, der stadig led af træthed og åndenød.

Flertallet kommer sig hurtigt

Flertallet af patienterne i undersøgelsen kom sig indenfor 12 måneder, selv hvis de havde auto-antistoffer i blodet kort efter deres infektion. Nogle patienter havde dog fortsat auto-antistoffer, og det var ofte de patienter, der er mere tilbøjelige til fortsat at døje med symptomer og have brug for lægehjælp.

”Resultaterne peger mod behovet for at teste for tegn på autoimmun sygdom hos patienter med symptomer på Long COVID, der varer i 1 år eller mere. Samtidigt understøtter vores forskning i auto-antistoffer i månederne efter COVID-infektion andre gruppers data og giver stærk plausibilitet for præsentation af ​​Long COVID som en systemisk sygdom,” understreger professor Chris Carlsten, Afdeling for Medicin og Center for Hjertelunge Innovation, University of British Columbia, Vancouver, Canada.