Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kritik af byrderapport breder sig

Sundhedsstyrelsens rapport om sygdomsbyrden er rettet til efter kritik, men fastholder metoder, som er kritiseret fra mange sider. Nu melder også kræftlæger om problematiske resultater på kræftområdet.

Primærsektoren kan involveres mere i kræftopfølgning

Michael BorrePrimærsektoren kan med fordel i højere grad end hidtil involveres i kræftopfølgning. Det mener Michael Borre, DMCG.dk’s formand, som henviser til nye resultater fra et shared care-projekt.

Tusinder af kræftpatienter får forældet opfølgning

Regionerne og regeringen aftalte sidste år at stoppe de dyre og uanvendelige kontroller efter endt kræftbehandling. Men et nyt program er ikke blevet færdig, og bliver det heller ikke de næste mange måneder. Foreløbig lades over 1000 patienter pr. måned i stikken med et system, der ikke virker. Snart stiger tallet betydeligt.

Flere patienter skal have kemo derhjemme

HjemmekemoRigshospitalets succesfulde hjemmekemoprojekt skal udbredes til hele landet. Det betyder, at flere leukæmipatienter fremover kommer til at modtage deres kemoterapi derhjemme.

Kæmpeopgave for almen praksis forsinket med op til et år

Niels Ulrich HolmDet er en af de vigtigste opgaver, der nogensinde er overdraget fra hospitalerne til almen praksis. Faglige og økonomiske uklarheder betyder dog, at kræftafdelingernes overdragelse af store dele af kræftopfølgningen til de praktiserende læger efter DSAM’s vurdering kan ende med at blive et år forsinket.

Ja-nej-klinikker skal give hurtige diagnoser

Når danskerne henvender sig hos deres praktiserende læge med symptomer på - og bekymringer om - eventuel kræftsygdom, skal de hurtigt videre.

Debat om smertepræparater bygger på udokumenterede fordomme

Overskrifter i flere medier om at ’forbruget af tramadol stiger’ og ’gysertal’ om morfinforbruget i Danmark har fået speciallæge i onkologi og forsker ved Videncenter for Rehablitering og Palliation, Lene Jarlbæk, til at reagere.

P-piller nedsætter risikoen for kræft

Når en kvinde har brugt p-piller i fem år, mindskes hendes risiko for kræft i livmoderen med 25 procent. Gælder det kræft i æggestokkene, halveres risikoen efter 15 års brug.

Nye SURPASS-resultater: Tirzepatid imponerer fortsat mod T2D

Sten Madsbad

EASD: Behandling med tirzepatid forbedrer en lang række helbredsmarkører forbundet med type 2-diabetes (T2D), såsom mængden af leverfedt, glykæmisk kontrol og insulinresistens, og kan samtidig trygt kombineres med andre behandlinger.

Vægttab bør blive et centralt fokus for T2D-behandling

EASD: Et vægttab på 15 procent eller mere bør blive et centralt fokus for håndtering af type 2-diabetes (T2D), da det har potentiale til at bremse sygdomsprogression og i mange tilfælde endda vende sygdommen og reducere komplikationer. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo