Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ellebæk: ESMOs melanomnyheder bidrager til målrettet behandling

Eva Ellebæk

ESMO: De senere år har været præget af flere gennembrud i behandlinger af melanom – ikke mindst indenfor adjuverende behandlinger, siger onkolog Eva Ellebæk, der vurderer, at årets nyheder på årets ESMO-kongres indenfor melanom især kan bidrage til en mere målrettet behandling. 

”Jeg mener ikke, at man kan sige, at der blev fremlagt studier, som bliver de store game changere i klinikken. I stedet handler de data, som vi i år har set på ESMO rigtigt meget om finpudsning af vores behandlinger til de enkelte patienter. Vi følger lige nu data fra tre forskellige studier om adjuverende behandling meget tæt, og vi fik follow-up data fra de to af dem, nemlig fra fase-III studiet, EORTC 1325 om adjuverende behandling med Keytruda ( Pembrolizumab) overfor placebo samt fra CheckMate 238, der omhandler adjuverende behandling med Opdivo (nivolumab) sammenlignet med Yervoy (ipilimumab)," siger læge og phd Eva Ellebæk, Onkologisk afdeling ved Herlev Hospital, der bl.a.  hilser de nye resultater fra CheckMate 238 undersøgelsen (Abstrakt 1076O) velkommen: 

”De opdaterede overlevelsesdata fra Checkmate 238 viser, at PD-1 hæmmeren Opdivo givet som adjuverende behandling også efter fire år fra diagnosetidspunktet forbedrer både den recidivfrie overlevelse og overlevelsen uden fjernmetastaser (distant metastases free survival, DMFS). Det er jo rigtigt vigtigt at vide, at effekten af den adjuverende behandling varer ved også efter ophør af behandling," siger hun.

. Vi så for første gang nu data på den samlede overlevelse fra dette studie, og dette viste lidt skuffende, at der ikke var nogen forskel i overall survival mellem ipilimumab og nivolumab. Det blev dog også fremlagt, at majoriteten af de patienter, der progredierer under eller efter adjuverende behandling, efterfølgende har fået behandling med checkpointinhibitorer, og derfor er overlevelsesdata svære at tolke på. Først når der kommer endelige data fra det andet adjuverende studie EORTC 1325, hvor det i studiet var tilladt at krydse over og få aktiv behandling,  hvis man havde modtaget placebo, vil vi endeligt blive klogere på blandt andet om det er bedre at give behandlingen upfront som adjuverende. Eller om man kan afvente og kun give behandling til de patienter, der får tilbagefald. Desværre kan der gå flere år, inden de data er modne til præsentation," siger Ellebæk.

Også opdaterede data fra et studie (Abstrakt LBA46) om efterbehandling af opererede højrisiko-patienter i stadie III med PD-1 hæmmeren Keytruda sammenlignet med placebo finder Eva Ellebæk nyttige.

"De understreger igen, at effekten i form af forbedret recidiv fri overlevelse fastholdes og samtidig ser vi også her en signifikant forbedret overlevelse uden fjernmetastaser (DMFS)," forklarer hun.

De behandlingsmuligheder vi har

Om tre andre studier, der sammen med de to studier om adjuverende behandling, også tiltrak sig interesse på ESMO, siger Ellebæk overordnet:

” Det er ikke som sådan nye behandlinger, men det handler om at bruge de behandlingsmuligheder vi har, korrekt. Det er dog endnu for tidlige data til at lave afgørende om på, hvad vi gør i dag," fortæller hun og uddyber:

”Vi har længe diskuteret muligheden for at lave et planlagt skift fra targeteret behandling med BRAF og MEK hæmmere til immunterapi uden at patienterne var i progression på BRAF/MEK hæmmerne."

SECOMBIT studiet (Abstrakt LBA45) undersøger muligheden for et planlagt skift fra targeteret behandling til immunterapi. Og om dette studie siger Eva Ellebæk:

"Man har her sammenlignet første linje behandling med targeteret behandling i form af BRAF og MEK hæmmerne encorafenib og binimetinib med kombinationsimmunterapi med ipilimumab og nivolumab, med skift til modsatte behandling ved progression versus et planlagt skift til immunterapi efter otte ugers targeteret behandling. Vi ved, at fordelen ved den targeterede behandling er høje responsrater og hurtig sygdomskontrol, mens fordelen ved immunterapi er den lange varighed af opnået respons."

Eva Ellebæk fortsætter: ”Det er meget tidlige data med en median follow-up på under halvandet år, men data viser, at det ikke øger toksiciteten med et planlagt skift, og det kunne umiddelbart se ud til, at de patienter, der har lavet et planlagt skift, har et mere stabilt respons efter to år. Det her er som angivet tidlige data fra et fase-II studie, og der er flere større studier på vej, der undersøger lignende tilgang, så vi ser meget frem til at blive klogere på dette område.” 

Om et studie (Abstrakt LBA44), der måske giver håb for visse subgrupper af patienter, om en kombinationsbehandling med Keytruda og forsøgsmedicinen Lenvimas effekt overfor patienter med avanceret melanom, som progredierer trods behandling med PD-1 eller PD-L1 hæmmere, erklærer Ellebæk:

”Det er en patientgruppe, som vi, især hvis de er BRAF wildtype, har meget svært ved at behandle, så derfor er det dejligt med studier, der undersøger nye behandlingsmuligheder for denne gruppe. Studiet er igen i en tidlig fase og ikke randomiseret, men det er interessante responsrater og spændende at se, hvad det måske kan blive til.”

Til gengæld er Eva Ellebæk en smule skuffet over resultaterne i et andet studie, nemlig fase-III studiet COMBI-i (Abstrakt LBA43), der evaluerede spartalizumab (PDR001) i kombination med Tafinlar ( dabrafenib) og Mekinist (trametinib) til BRAFV600 mutationspositiv melanom sammenlignet med dabrafenib og trametinib alene. Studiet opfyldte ikke sit primære mål for den progressionsfri overlevelse:

”Jeg havde nok forventet en større effekt af denne triplet kombination, end vi ser på den progressionsfri overlevelse. Med den øgede toksicitet som medfølger ved kombinationen af targeteret behandling og immunterapi vil jeg umiddelbart tro, at det planlagte skift fra targeteret behandling til immunterapi vil være mere interessant at undersøge i fremtiden. Samtidig ville det have været mere interessant at se resultaterne, hvis triplet behandlingen havde været sammenlignet med PD-1 antistoffet alene og ikke BRAF/MEK hæmmerne, da immunterapi som oftest er vores primære behandlingsvalg.”

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo