Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapi ser ud til at øge risiko for at udvikle hjertekar-sygdom

Danske forskere kan på baggrund af i et nyt, stort registerstudie konkludere, at kræftpatienter i behandling med immunterapi ser ud til at have øget risiko for at udvikle hjertekar-sygdom – herunder også øget risiko for død.

Immunterapien er et nybrud inden for kræftbehandlingen og har ændret prognosen radikalt for især patienter med malignt melanom – men der ser dog også ud til at være en bagside af medaljen. Det danske studie, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift European Heart Journal, tyder nemlig på, at den absolutte risiko for kræftpatienter for at udvikle hjertekar-sygdom i forbindelse med behandling med immunterapi er større end hidtil antaget og beskrevet i tidligere studier.

Det danske registerstudie medtager samtlige patienter i behandling for lungekræft og modermærkekræft siden 2011, hvor immunterapi blev introduceret som behandlingsform og frem til 2017. I alt 25.573 patienter var inkluderet i studiet. Patienterne, som deltog i studiet havde enten lungekræft eller modermærkekræft og resultaterne var overraskende. Det fortæller læge på Kardiologisk Afdeling på Herlev-Gentofte Hospital og førsteforfatter på studiet, Maria D’Souza:

“Efter et års behandling med PD1-hæmmerne pembrolizumab eller nivolumab udviklede omkring ti procent ud af i alt 743 patienter med lungekræft en af følgende hjertekar-lidelser: Hjertesvigt, arytmi, myocarditis eller pericarditis – eller de døde med en hjertekar-sygdom som tilgrundlæggende eller medvirkende årsag eller de blev registreret med hjertekar-relateret dødsfald. Ud af i alt 13.568 patienter med modermærkekræft, hvoraf 145 blev behandlet med PD1-hæmmere og 212 med CTLA-4-hæmmeren ipilimumab, udviklede 6,6 procent og 7,5 procent hjertekar-problemer,” siger hun.

Forskerne konkluderer i øvrigt i studiet, at patienter behandlet med immunterapi havde en øget risiko for at udvikle hjertekar-problemer sammenlignet med patienter, som ikke blev behandlet med immunterapi. Indenfor seks måneder efter behandlingsstart, viste patienter med lungekræft i behandling med PD1-hæmmere, sig at have dobbelt så stor risiko for at udvikle hjertekar-problemer. Patienter med malignt melanom havdee 4,3 gange så stor risiko for at udvikle hjertekar-problemer, hvis de blev behandlet med PD1-hæmmere og femfold risiko, hvis de var i behandling med CTLA-4-hæmmere.

Forskerne har desuden i studiet opgjort den etårige absolutte risiko for patienter med lungekræft i behandling med PD1-hæmmere og for patienter med malignt melanom i behandling med enten PD1- eller CTLA-4-hæmmere.

”Andre studier har peget i retning af, at den absolutte risiko for, at patienter i behandling med immunterapi udvikler enten myocarditis eller pericarditis indenfor et år efter behandlingsstart er 0,03-1 procent, hvor vores studie peger i retning af, at der nærmere er tale om 1,8 procent,” pointerer Maria D’Souza og tilføjer:

”Vores forskningsresultater tyder på, at sammenlignet med patienter, som ikke var i behandling med PD1- eller CTLA-4-hæmmere, var patienter, som var i behandling med immunterapi i øget risiko for at udvikle hjertekar-sygdom. Desuden har tidligere studier vist, at de fleste bivirkninger til behandlingen opstår umiddelbart efter behandlingsstart, hvor vores studie peger i retning af, at den øgede risiko for at udvikle hjertekar-sygdom fortsætter efter seks måneder efter behandlingsstart.”

Ifølge Maria D’Souza, så er forhåbningen, at man fremadrettet vil have mere fokus på, at patienter i behandling med immunterapi, er i øget risiko for at udvikle hjertekar-sygdom - og næste skridt i forskningen vil være i et større planlagt observationelt, klinisk studie at følge patienterne og monitorere deres risiko for hjertesygdom fremadrettet.

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo