Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Det ser ud til, at der kan være en sammenhæng begge veje. Både at type 2-diabetes øger risikoen for brystkræft – og at brystkræftbehandling kan give øget risiko for at få type 2-diabetes,” siger Signe Borgquist

Registerstudie ser på sammenhænge mellem brystkræft og type 2-diabetes

Forskere fra Aarhus og Odense skal undersøge mulige sammenhænge mellem brystkræft og type 2-diabetes både før og efter en kræftdiagnose.

Til det formål har de for nylig fået en bevilling på knap syv millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden.  

”Endnu er der kun sparsom viden om dette felt. Men det ser ud til, at der kan være en sammenhæng begge veje. Både at type 2-diabetes øger risikoen for brystkræft – og at brystkræftbehandling kan give øget risiko for at få type 2-diabetes,” udtaler Signe Borgquist på Region Midtjyllands hjemmeside. Hun er overlæge og professor på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital og en af hovedkræfterne bag projektet. 

Foruden Signe Borgquist består forskerteamet af Jens Meldgaard Bruun, overlæge og professor på Steno Diabetes Center Aarhus, Deirdre Cronin Fenton, forsker og lektor på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital samt Jan Frystyk, ledende overlæge og professor, Steno Diabetes Center Odense og Odense Universitetshospital. 

Danske registre skal afsløre sammenhænge

Ved at anvende data fra CPR-registret, Landspatientregistret og Danish Breast Cancer Group (DBCG) vil forskerne bl.a. undersøge, om brystkræft – og de behandlinger, som bruges til at bekæmpe sygdommen – er med til at øge risikoen for at få type 2-diabetes. 

Samtidig skal det undersøges, om brystkræftpatienter med type 2-diabetes har en dårligere prognose, og i så fald identificere årsager hertil.  Desuden skal forskerne se på, om forskellige typer af biomarkører - særligt hos brystkræftpatienter med type 2-diabetes – kan forudsige forløbet af brystkræft.  

”Hvis det viser sig, at brystkræftbehandling øger risikoen for at få type 2-diabetes, så skal vi som behandlere være mere opmærksomme på det. Vi skal samtidig regulere behandlingen, så den tager højde for begge sygdomme,” siger Signe Borgquist. 

”På længere sigt kan der måske oprettes særlige klinikker for patienter med brystkræft og type 2-diabetes – i et samarbejde mellem kræftafdelingerne og Steno Diabetes Centrene.” 

Mulighed for et kig på diabetes og andre kræftformer

Forskerne bag dette forskningsprojekt har valgt at kigge på sammenhængen mellem brystkræft og type 2-diabetes, fordi brystkræft er en hyppig kræftform. Men måske er det kun begyndelsen til at undersøge sammenhængen mellem type 2-diabetes og andre kræftformer, skriver Region Midtjylland.  

”Vores studie kan måske føre til, at der kigges på andre kræftformer og type 2-diabetes. Her er det oplagt at se på kræftformer, der ligesom brystkræft er hormonrelaterede - f.eks. prostatakræft.  Efter planen skal projektet begynde efter sommerferien. Bevillingen dækker en 3-årig periode, og forskerne forventer at have de første resultater efter ca. 1 år.”

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo