Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bedre behandling af acne som bivirkning ved kræftbehandling

Topikal benzoylperioxid har i et studie vist sig effektivt til behandling af forskellige former for acne hos visse kræftpatienter.

Patienter med kræft i tyktarm, lunger, hoved eller hals, som behandles med en EGFR-hæmmer, udvikler i visse tilfælde akne som bivirkning til behandligen, og det kan have negative konsekvenser for kræftbehandlingen. Den nuværende standardbehandling af denne form for akne er topikale kortikosteroider, som kan resultere i andre bakterielle infektioner, og derfor er der behov for nye behandlingsformer. Japanske forskere undersøgt topikal benzoylperioxid som et muligt alternativ, og foreløbig viser det sig effektivt til behandling af acneudbrud som følge af EGFR-behandling i er fase II-studie, som netop er publiceret i tidsskriftet The Journal of Dermatology.

der er tale om et multicenterforsøg, som blev gennemført på patienter med kræft i tyktarm, lunger, hoved eller hals, og som blev behandlet med en EGFR-hæmmer i mere end ti uger og havde vedvarende udbrud af akne. Topikal benzoylperoxid blev påført det berørte område af ansigtet en gang dagligt i otte uger.

Det primære endepunkt var en ændring i acneudbruddenes sværhedsgrad og patienternes livskvalitet, og forsøget viste, at sværhedsgraden af acneudbruddene forbedredes fra 2,0 til 1,0 (P <0,01), mens patienternes livskvalitet blev vurderet ved hjælp af DLQI - Dermatology Life Quality Index, hvor deres score forbedredes fra 3,0 til 1,0 point (P <0,01).

Ingen at de deltagende patienter oplevede alvorlige bivirkninger.

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo