Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | BetingelserMiddel mod cystisk fibrose måske relevant mod cøliaki

Medicin mod cystisk fribrose kan også vise sig at have effekt på mennesker med tarmlidelsen cøliaki, som forekommer tre gange oftere hos patienter med lungesygdommen.

Cøliaki er en alvorlig autoimmun lidelse i tarmen, hvor folk udvikler overfølsomhed overfor gluten.

Nu har et internationalt forskergruppe fra Italien og Frankrig afdækket en ny molekylær spiller i udviklingen af ​​glutenintolerans, der kan vise sig at være mål for en ny medicinsk behandling af tarmlidelsen.

Omkring en ud af 100 mennesker lider af cøliaki, men forekomsten er cirka tre gange højere hos patienter, der også lider af cystisk fibrose.

"Denne sammenhæng fik os til at spørge os selv, om der er en forbindelse mellem de to sygdomme på molekylærniveau," siger Luigi Maiuri fra Piemonte Orientale universitet i Novara,

Han er chef for undersøgelsen, offentliggjort i EMBO Journal, sammen med Valeria Raia (Federico II universitet i Napoli, Italien) og Guido Kroemer (Paris Descartes universitet i Frankrig).

Cystisk fibrose er karakteriseret ved opbygning af tyk og klæbrig slim i patientens lunger og tarme. Det er forårsaget af mutationer af genet, som koder for cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR).

CFTR er et iontransportprotein, der spiller en vigtig rolle i at holde slimvæske flydende, men når det fejler, hober slimmen sig op. Endvidere udløser CFTR-fejlfunktionen en række yderligere reaktioner i lungerne og andre organer, herunder tarmen, ved aktivering af immunsystemet. Disse virkninger ligner meget responser udløst af gluten hos cøliaki-patienter. Maiuri, Kroemer og deres kolleger tog et nærmere kig på de molekylære grundsten for disse ligheder.

Gluten er svært at fordøje, så relativt lange proteindele - peptider - ender i tarmene. Ved anvendelse af humane tarmcellelinjer, der er følsomme for gluten, fandt forskerne, at et specifikt peptid, P31-43, binder direkte til CFTR og hæmmer dets funktion. Denne interaktion udløser cellulært stress og betændelse, hvilket tyder på, at CFTR spiller en central rolle i formidling af glutenfølsomhed hos cøliaki-patienter.

Desuden kan interaktionen mellem P31-43 og CFTR hæmmes af en CFTR-potentiator kaldet VX-770. Når intestinale celler eller vævsprøver opsamlet fra cøliaki-patienter blev præinkuberet med VX-770, før de blev eksponeret for P31-43, fremkaldte peptidet ikke en immunreaktion.

VX-770 beskytter således glutenfølsomme epithelceller fra glutens skadelige virkning. Desuden fandt forskerne, at VX-770 kunne beskytte glutenfølsomme mus fra gluten-inducerede tarmsymptomer.

Der er endnu ingen kur mod cøliaki. Den eneste terapeutiske strategi er at holde en streng diæt. Den nuværende undersøgelse er imidlertid et lovende skridt i retning af udviklingen af ​​en behandling. Det antyder, at CFTR-potentiatorer, der er blevet udviklet til behandling af cystisk fibrose, også kan udforskes som udgangspunkt for udvikling af et middel mod cøliaki.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter