-først med nyheder om ny medicin

D-vitamin og omega-3 fedtsyrer reducerer risikoen for at udvikle autoimmun sygdom

Tidligere forskning har påvist sammenhæng mellem D-vitamin, omega-3 fedtsyrer og autoimmun sygdom. Nu viser yderligere resultater fra VITAL-studiet, at kosttilskuddene er forbundet med en lavere risiko for autoimmune sygdomme over tid.

Et stort randomiseret forsøg viser, at indtagelse af D-vitamin og omega-3 fedtsyretilskud i fem år reducerede forekomsten af ​​autoimmun sygdom hos ældre voksne med 25-30 procent sammenlignet med ikke at tage tilskuddene. 

I løbet af fem års opfølgning i en kohorte på næsten 17.000 voksne var der 123 tilfælde af autoimmun sygdom blandt dem, der tog D-vitamintilskud dagligt, mens der var 155 blandt dem, der fik placebo (med HR på 0,78 (95) % CI 0,61-1,00, P=0,045). 

Studiet blev præsenteret på ACR-årsmøde og er bemærkelsesværdigt, da det ifølge forskergruppen bag er det første af sin slags, der i et større, randomiseret og kontrolleret studie undersøger værdien af ​​dagligt D-vitamin, omega-3 fedtsyrer eller begge kosttilskud til forebyggelse af autoimmun sygdom over længere tid.

Kohorten bestod af 25.871 voksne, hvor kvinderne udgjorde 51 procent og var 55 år eller ældre. For mændene var alderen 50 år eller ældre og gennemsnitsalderen for alle deltagere var 67 år. Forsøget løb fra november 2011 til marts 2014, og behandlingen fortsatte indtil december 2017. 

Forskel efter to år

Forskerne delte deltagerne i i alt fire tilfældigt fordelte grupper, som hver modtog en daglig tildeling med en medianopfølgning på 5,3 år af enten:

  • omega-3 placebo og D-vitamin placebo
  • 1.000 milligram (mg) af et omega-3 fedtsyretilskud og 2.000 internationale enheder (IE) D-vitamin
  • omega-3 placebo og 2.000 IE D-vitamin
  • 1.000 mg af et omega-3 fedtsyretilskud og en D-vitamin placebo

Det blev observeret, at forekomstkurverne for D-vitamintilskud versus placebo begyndte at divergere efter to til tre års opfølgning.

For omega-3-tilskud var der 130 bekræftede tilfælde af autoimmun sygdom i den aktive behandlingsgruppe og 148 tilfælde i placebogruppen (HR 0,85, 95 % CI 0,67-1,09, P=0,20). I en yderligere analyse, der sammenlignede patienter, som oprindeligt var blevet randomiseret til D-vitamin placebo-gruppen, var der 67 bekræftede tilfælde i den re-randomiserede omega-3-tilskudsgruppe og 88 i placebogruppen (HR 0,74, 95 % CI 0,54-1,03, P=0,07). I denne analyse var der 63 tilfælde i D-vitamin plus omega-3-gruppen og 88 tilfælde i placebo/placebo-gruppen med et HR-ratio på 0,69 (95 % CI 0,49-0,96, P=0,03).

Der var ingen signifikante forskelle i bivirkninger mellem den aktive gruppe og placebo-gruppen.

Den primære analyse af VITAL-studiet var forekomsten af ​​cancer og hjertekarsygdomme, hvor der blev ikke observeret noget fald i risiko for disse tilstande.