Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Større sandsynlighed for KOL hos leddegigtpatienter

Ny forskning peger på, at leddegigt kan øge risikoen for at udvikle KOL.

Resultaterne, som canadiske forskere  fra  Arthritis Research Canada præsenterer i tidsskriftet Arthritis Care & Research, tyder på, at der kan være behov for større årvågenhed i forhold til at beskytte åndedrætssystemet hos mennesker med kroniske inflammatoriske tilstande.

Tidligere forskning har fået et hold canadiske forskere til at undersøge, hvorvidt langvarige inflammatoriske tilstande som reumatoid artritis prædisponerer mennesker for KOL.

Holdet, som blev ledet at professor ved Universitet i British Columbia, dr.med. Diane Lacaille, undersøgte oplysninger på 24.625 personer fra provinsen British Colombia i Canada, som blev diagnosticerede med reumatoid artritis mellem 1996 og 2006 og sammenlignede informationerne med en kontrolgruppe på 25.396 personer.

Undersøgerne viste, at forekomsten af KOL-relaterede hospital​​indlæggelser var højere hos patienter med leddegigt end hos den generelle befolkning. Selv efter forskerne havde taget højde for udefrakommende faktorer, havde personer med reumatoid artritis en 47 procent større risiko for at skulle indlægges på KOL end personer fra kontrolgruppen. Den øgede risiko forblev signifikant efter forskerne havde taget højde for rygning og varierende KOL-definitioner. 

”Disse resultater er nye, fordi det først for nyligt er blevet anerkendt, at betændelse spiller en rolle i udviklingen af ​​KOL. Og behandlere, der tager sig af mennesker med reumatoid artritis, er ikke klar over, at deres patienter har en øget risiko for at udvikle KOL,” siger Lacaille og fortsætter:

”Vores resultater understreger behovet for at kontrollere inflammation og sigte efter fuldstændig udryddelse af inflammation gennem effektiv behandling af reumatoid artritis.”

Desuden tilføjede Lacaille, at behandlere samt personer, der lever med reumatoid artritis, bør være opmærksomme på tidlige symptomer på KOL.

”Derved kan passende prøver til diagnosticering af KOL rekvireres tidligt ved begyndende symptomer, så effektive behandlinger af KOL kan påbegyndes, før irreversibel skade på lungerne opstår.”

Sådanne trin vil forbedre langsigtede resultater for patienter og reducere omkostningerne ved KOL. Undersøgelsen peger også på behovet for at tage fat på KOL risikofaktorer - såsom rygning - hos personer, der lever med reumatoid artritis.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift