Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Højdosis D-vitamin nedsætter inflammation og behovet for medicin hos Crohns-patienter

En kombination af infliximab og D-vitamin kan nedsætte betændelsestilstanden og behovet for medicin hos patienter med Crohns sygdom.

Det viser et nyt follow-up studie, som har undersøgt Crohns-patienters respons på kombinationsbehandlingen efter et år.

Resultaterne viser, at D-vitamin i kombination med den biologiske medicin infliximab, som er standardbehandling til Crohns-patienter, havde positive effekter på patienternes inflammationsmarkører som CRP og proteinet calprotectin.

Det er interessant, mener læge ved afdeling for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital Mia Bendix, som stod i spidsen for studiet, der udgivet i en specialudgave af Nutrients.

“Det lader til, at D-vitamin i kombination med infliximab har en stor effekt hos patienterne og kan forbedre behandlingsresponset mere, end vi tidligere har set. Det er særligt spændende, fordi der er få bivirkning ved D-vitamin i forhold til andet medicin, og det er billigt, derfor kan det være rigtig fordelagtigt for både patienterne og behandlingen, hvis det virker, som studiet tyder på,“ siger hun.

D-vitamin havde størst betydning

I det nye randomiseret studie deltog 40 patienter med Crohns, hvis sygdom ikke var i bero. For at undersøge, hvilken effekt højdosis af D-vitamin kunne have på sygdommen, blev deltagerne delt op i fire grupper, hvor de henholdsvis modtog: infliximab og D-vitamin, infliximab og placebo D-vitamin, placebo medicin og D-vitamin og placebo medicin og placebo D-vitamin.

Alle grupper modtog deres respektive behandlinger over syv uger, hvorefter de alle blev ordineret infliximab. Efter et år viser resultaterne, at det havde størst betydning om patienterne havde modtaget D-vitamin eller ej. 

Patienterne i de to grupper som modtog D-vitamin - og enten placebo-medicin eller infliximab - havde mere end to gange lavere et niveau af C-reaktivt protein, som er en markør for inflammation, end grupperne som modtog placebo D-vitamin. 

“Det var lige meget, om patienterne havde fået infliximab fra begyndelsen eller først efter de syv uger. Det, der havde den største betydning, var, om de havde fået en højdosis af D-vitamin i løbet af første syv uger eller ej. Det var virkelig interessant, fordi det tyder på, at D-vitamin yderligere kan nedsætte betændelsestilstanden i forhold til at behandle med infliximab alene,” siger Mia Bendix. 

Alle grupper havde et inflammationsniveau inden for normal-værdien, men for deltagerne på D-vitamin var niveauet betydeligt lavere for CRP og calprotectin. Samtidig nedsatte kombinationsbehandling med infliximab og D-vitamin de proinflammatoriske markører som IL17A og IFN-y mRNA.

Mindre infliximab, mere D-vitamin

Studiets fund kan have stor betydning for den fremtidige behandling af Crohns, da det i dag ikke er standard at behandle med både infliximab og D-vitamin, men resultaterne tyder på, at det kan være vejen frem. Og en kombinationsbehandling af tarmsygdommen, der i højere grad lægger vægt på D-vitamin sammen med standardbehandlingen, kan have mange fordele for både patient og behandler, forklarer Mia Bendix. 

 “Vores resultater tyder på, at vi med D-vitamin vil kunne reducere brugen af infliximab for de patienter, der tager godt imod behandlingen og nedsætte deres inflammationstilstand. Det vil være en kæmpe hjælp, hvis vi kan holde deres sygdom sygdom i ro på den måde, da biologisk medicin er både bivirkningstungt og dyrt,” siger hun. 

Infliximab bruges også til andre inflammatoriske sygdomme som leddegigt og psoriasisgigt. Det er dog ikke alle, der responderer godt på behandlingen, hvor sygdommen sættes i bero. Det estimeres, at behandlingen virker godt for omkring to tredjedele af patienterne.

Fremtidige studier skal give flere svar

Det er ikke et nyt fund, at D-vitamin kan hjælpe på inflammatoriske tilstande og forlænge tiden uden opblussen af sygdom. Flere studier har tidligere vist en sammenhæng mellem vitaminet og et lavere niveau af inflammatoriske cykotiner. Det tyder på, at D-vitamin har indflydelse på TNF-hæmmere, som spiller en vigtig rolle i autoimmun inflammation, som der også er ved bl.a. leddegigt, aksial spondylartritis og psoriasisartritis.

Det er dog endnu uvist, hvor høj en dosis D-vitamin behandlingen skal være på for at få den ønskede effekt for at nedsætte sygdomssymptomerne i kombination med infliximab, forklarer Mia Bendix.

“Selvom studiets fund er positive, mangler vi stadig viden om, præcis hvor høj en dosis D-vitamin der skal til, og over hvor lang tid den skal gives, før vi får den ønskede effekt. Det, og sammenhængen med infliximab er noget, som vi skal undersøge i større set-up i fremtiden,” siger Mia Bendix og henviser til, at antallet af deltagere på 40 personer i hendes studie var en relativ lille gruppe. 

Dosisen af D-vitamin er særlig vigtig, da en overdosis af vitaminet kan resultere i forgiftning, men den dosis kommer behandlingen i studiet ikke op på, forklarer Mia Bendix. 

“Grunden til, at vi kan give så høje doser er, at patienter med inflammatoriske sygdomme oftest har mere aktive celler, som derfor i hurtigere grad binder og forbruger mere D-vitamin end andre raske patienter,” siger hun. 

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo