Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Færre nyreproblemer med empagliflozin

ADA 2016: Empagliflozin (Jardiance) kan ikke bare reducere risikoen for hjertekarproblemer men også reducere udviklingen af nyresygdom hos diabetes-patienter med risiko for hjertekarsygdom.

Det viste resultaterne af EMPA-REG-studiet, der tirsdag blev præsenteret på American Diabetes Association  ADAs kongres i New Orleans og samtidig offentliggjort i New England Journal of Medicine.

Selv om der var en meget større interesse for resultaterne af Novo Nordisk liraglutide-studie mandag aften, så er resultaterne af EMPA-REG OUTCOME studiet måske endnu mere imponerende.

For ud over at liraglutides reduktion af dødeligheden (22 procent) kun er godt halvdelen af empagliflozins reduktion (38 procent), så viser de nye resultater også, at empagliflozin har en imponerende høj reduktion i udvikling og forværring af nyreproblemer med hele 39 procent.

Liraglutides reduktion af nyreproblemer hos den stort set samme gruppe var omkring 22 procent.

Empagloflozins reduktion af nyreproblemer på 39 procent gav sig også udtryk i en række andre imponernede resultater

  • 55 procent reduktion af risiko for nyresvigtsbehandling (behovet for dialyse eller nyretransplantation)
  • 44 procent reduktion af risiko for fordobling af kreatininniveauet (et affaldsstof, der ophober sig, hvis nyrerne ikke filtrerer blodet korrekt)
  • 38 procent reduktion af udvikling af makroalbuminuri (meget høje niveauer af proteiner i urinen forbundet med dårligt fungerende nyrer)

 

"Disse resultater er klinisk vigtige, fordi hver anden person med type 2-diabetes på verdensplan vil udvikle nyresygdom, der kan føre til nyresvigt og i sidste ende behov for dialyse", udtaler prof. Christoph Wanner, investigator på EMPA-REG OUTCOME og chef for afdeling for nefrologi og hypertension ved universitetshospitalet i Würzburg, Tyskland.

 "Da diabetes er den vigtigste årsag til, at folk får behov for dialysebehandling, er det nødvendigt med nye behandlingsformer, som potentielt kan imødegå dette afgørende medicinske behov."

I alt deltog 7.020 patienter på 590 lokaliteter i 42 lande, som fik enten empagliflozin (i en dosis på 10 mg eller 25 mg) eller placebo en gang dagligt i tillæg til standardbehandling.

Ved baseline var den estimerede glomerulære filtrationshastighed (eGFR) 45-59 ml per minut per 1,73 m2 hos 17,8 procent af patienterne og 30-44 ml per minut per 1,73 m2 hos 7,7 procent.

Derudover havde 28,7 procent mikroalbuminuri og 11,0 procent havde makroalbuminuri. Mere end 99 procent af patienterne havde diagnosticerede hjertekarproblemer.

En analyse af de renale mikrovaskulære resultater viste, at empagliflozin medførte en reduktion i udvikling af nefropati på 39 procent i forhold til placebo-gruppen. I empagliflozin-gruppen udviklede nefropati sig kun hos 12,7 procent af patienterne, mens det gjaldt hele 18,8 procent i placebo-gruppen.

Empagliflozin var også associeret med en 38 procent reduktion i udviklingen af makroalbuminuri i forhold til placebo (11,2 procent vs. 16,2 procent).

Derudover var der en fordobling af serumkreatinin-niveau hos 1,5 procent af empagliflozin-gruppen sammenlignet med 2,6 procent af placebo-gruppen.

Mens 0,3 procent af empagliflozin-gruppen begyndt på renal-substitutionsterapi var det dobbelt så mange, 0,6 procent, i placebo-gruppen.

Der var ingen signifikant forskel mellem grupperne i antallet af albuminuri-tilfælde.

Selv om resultaterne er positive kan de ikke overføres til diabetes-patienter med en mindre hjertekar-risiko (eller sorte patienter på grund af den lille population, der indgik i undersøgelsen).

Forskerne forklarer, at der er behov for yderligere forskning for at bekræfte disse resultater i bredere befolkningsgrupper med risiko for nyreproblemer.

Tags: ADA 2016

Fire danske børn har været ramt af MIS-C som følge af covid-19 infektion

Internationalt er der løbende rapporteret om alvorlig inflammatorisk sygdom hos børn (MIS-C) som følge af infektion med covid-19. Senest har der været flere tilfælde i Sverige. I Danmark er der indtil videre fire tilfælde – og danske børnelæger følger udviklingen tæt.

Forskning skal hjælpe hjertebørn med mentale senfølger

Børn født med en hjertesygdom har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle kognitive og psykosociale senfølger. Nu skal en stor bevilling kortlægge omfang, mulig sammenhæng og i øvrigt sikre bedre hjælp til børnene og deres familier.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter