Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hormon kan afsløre tidlig diabetisk nyresygdom

Klotho-hormonet kan være en markør eller ligefrem mål for forebyggelse af nyresygdom.

Det antyder en ny undersøgelse fra Kings College i London, hvor forskerne har sammenlignet niveauerne af det såkaldte anti-aging hormon, Klotho, hos diabetespatienter med og uden tidlig udvikling af nyresygdom.

Undersøgelsen tyder på, at Klotho spiller en væsentlig rolle i udviklingen af ​​nyresygdom, som ofte er fremherskende hos patienter med diabetes.

Dette kan betyde, at Klotho niveauer har potentialet til at blive anvendt som en risiko markør til at forudsige nyresygdom, samt at det er et mål for udvikling af nye behandlinger til at forebygge nyresygdom hos patienter med type 1-diabetes.

Tidligere arbejde på Kings College har også vist, at Klotho beskytter det vaskulære system mod ændringer forbundet med abnorm aldring, som fortykkelse af arterievæggene (atherosklerose), der karakteriserer aldersrelaterede lidelser som diabetes, hjertesygdomme og hypertension.

I den nye undersøgelse har forskerne testet blod- og urinprøver fra 78 patienter med type 1-diabetes, hvoraf 33 også viste tegn på de tidlige stadier af diabetisk nyresygdom - mikroalbuminuri.

De fandt, at patienter med mikroalbuminuri havde lavere niveauer af cirkulerende Klotho hormon, sammenlignet med patienter uden mikroalbuminuri. Klotho niveauer hos patienter uden mikroalbuminuri svarede til niveauerne hos raske voksne.

"For første gang er Klotho blevet forbundet med nyresygdom hos patienter med type 1-diabetes og dette fund repræsenterer et spændende skridt i retning af at udvikle nye markører for sygdom og potentielt nye behandlinger,' siger dr. Giuseppe Maltese fra Cardiovascular Division på Kings College samt førsteforfatter på undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet Diabetologia fra EASD.

"Med yderligere forskning ved hjælp af større grupper af patienter med type 1 og 2 diabetes håber vi at kunne identificere patienter med høj risiko for progression af nyresygdom og hjerte-kar sygdom på et tidligt stadium,' siger seniorforfatter dr. Janaka Karalliedde.

Forskerne erkender at det relativt lille antal deltagere begrænser muligheden for at drage for bastante konklusioner - ligesom undersøgelsen ikke påviser en årsagssammenhæng mellem Klotho og udvikling af nyresygdom.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter