Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hormon kan afsløre tidlig diabetisk nyresygdom

Klotho-hormonet kan være en markør eller ligefrem mål for forebyggelse af nyresygdom.

Det antyder en ny undersøgelse fra Kings College i London, hvor forskerne har sammenlignet niveauerne af det såkaldte anti-aging hormon, Klotho, hos diabetespatienter med og uden tidlig udvikling af nyresygdom.

Undersøgelsen tyder på, at Klotho spiller en væsentlig rolle i udviklingen af ​​nyresygdom, som ofte er fremherskende hos patienter med diabetes.

Dette kan betyde, at Klotho niveauer har potentialet til at blive anvendt som en risiko markør til at forudsige nyresygdom, samt at det er et mål for udvikling af nye behandlinger til at forebygge nyresygdom hos patienter med type 1-diabetes.

Tidligere arbejde på Kings College har også vist, at Klotho beskytter det vaskulære system mod ændringer forbundet med abnorm aldring, som fortykkelse af arterievæggene (atherosklerose), der karakteriserer aldersrelaterede lidelser som diabetes, hjertesygdomme og hypertension.

I den nye undersøgelse har forskerne testet blod- og urinprøver fra 78 patienter med type 1-diabetes, hvoraf 33 også viste tegn på de tidlige stadier af diabetisk nyresygdom - mikroalbuminuri.

De fandt, at patienter med mikroalbuminuri havde lavere niveauer af cirkulerende Klotho hormon, sammenlignet med patienter uden mikroalbuminuri. Klotho niveauer hos patienter uden mikroalbuminuri svarede til niveauerne hos raske voksne.

"For første gang er Klotho blevet forbundet med nyresygdom hos patienter med type 1-diabetes og dette fund repræsenterer et spændende skridt i retning af at udvikle nye markører for sygdom og potentielt nye behandlinger,' siger dr. Giuseppe Maltese fra Cardiovascular Division på Kings College samt førsteforfatter på undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet Diabetologia fra EASD.

"Med yderligere forskning ved hjælp af større grupper af patienter med type 1 og 2 diabetes håber vi at kunne identificere patienter med høj risiko for progression af nyresygdom og hjerte-kar sygdom på et tidligt stadium,' siger seniorforfatter dr. Janaka Karalliedde.

Forskerne erkender at det relativt lille antal deltagere begrænser muligheden for at drage for bastante konklusioner - ligesom undersøgelsen ikke påviser en årsagssammenhæng mellem Klotho og udvikling af nyresygdom.

Fire danske børn har været ramt af MIS-C som følge af covid-19 infektion

Internationalt er der løbende rapporteret om alvorlig inflammatorisk sygdom hos børn (MIS-C) som følge af infektion med covid-19. Senest har der været flere tilfælde i Sverige. I Danmark er der indtil videre fire tilfælde – og danske børnelæger følger udviklingen tæt.

Forskning skal hjælpe hjertebørn med mentale senfølger

Børn født med en hjertesygdom har op til dobbelt så stor risiko for at udvikle kognitive og psykosociale senfølger. Nu skal en stor bevilling kortlægge omfang, mulig sammenhæng og i øvrigt sikre bedre hjælp til børnene og deres familier.  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter