Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Derfor er kvinder mere deprimerede end mænd

Kvinder på oral prævention er i større fare end andre kvinder for at få depression.

Det viser et nyt studie, offentliggjort i magasinet Brain, Behavior, and Immunity.

I studiet har forskerne set på, hvorfor forekomsten af depression blandt kvinder er ca. dobbelt så stor som blandt mænd. Og de er kommet frem til, at forklaringen dels skal findes i de forskellige immunfunktioner i den mandlige og den kvindelige krop, dels i det faktum, at kvinder har et lavere indhold af neuronbeskyttende kynureninsyre (KynA). Når kvinder på oral prævention er mere i farezonen for depression, hænger det sammen med forholdet mellem KynA og det C-reaktive protein (CRP) hos netop disse kvinder.

Mere præcist fandt forskerne, at kvinder har signifikant lavere KynA/3HK og KynA/QA-niveauer end mænd, og at dette er drevet af et fald i KynA. Der var ingen signifikant forskel mellem mænd og kvinder i koncentrationen af CRP. Endvidere viste det sig, at kvinder på oral kontraceptiva havde signifikant højere niveauer af CRP og lavere niveauer af KynA/3HK og KynA/QA sammenlignet med kvinder uden prævention.

Selvom resultaterne kun er foreløbige, viser de, at raske kvinder i gennemsnit har det samme mønster af kynurenin-metabolisme som det, der observeres hos forsøgspersoner med depression. Denne konklusion skaber mulighed for, at en reduktion af KynA-koncentrationer hos kvinder kan udgøre en sårbarhedsfaktor, der delvis forklarer den højere forekomst af depression hos kvinder. Endvidere kunne den signifikante sammenhæng mellem brug af oral prævention og reduceret KynA, såvel som forøget CRP, tænkes delvist at forklare den epidemiologiske sammenhæng mellem brug af oral prævention og depression.

Studiet giver basis for større epidemiologiske undersøgelser af hypoteserne, påpeger forskerne slutteligt.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo