Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Registerstudie: Cannabis-psykoser giver ofte varig sygdom

Får man en psykose fremkaldt af cannabis, alkohol eller andet, er der en stor risiko for især at udvikle vedvarende skizofreni, men også bipolare lidelser. Værst ser det ud ift. cannabis, hvor det i næsten halvdelen af tilfældene ender med diagnosen skizofreni.

Det viser en undersøgelse, der har set på effekten af både alkohol, cannabis og andet, og som er baseret på danske registerdata.

I studiet så forskerne på 6.788 danske patienter (75 procent mænd) diagnosticeret fra 1994 til 2014. I løbet af de 20 år fik 32 procent af dem diagnosen skizofreni eller bipolar lidelse – flest skizofreni. Det gjaldt 47 procent af dem, der fik en cannabis-induceret psykose, 28 procent pga. hallucinogener, 35 procent pga. blandet misbrug og 32 procent pga. amfetaminer. Psykoser induceret af kokain, alkohol, opiater eller sedativer førte til diagnoser i 20-22 procent af tilfældene.

Risikofaktorerne for at udvikle skizofreni inkluderede cannabis-brug (102 gange kontrolgruppens risiko), blandet stofmisbrug, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, autisme, selvskade og tidlige stof-inducerede psykoser (før det 26. år). Risikofaktorerne for at udvikle bipolar lidelse inkluderede tidligere personlighedsforstyrrelser, unipolar depression, angst, selvskade og stof-induceret psykose før de 51 år.

Undersøgelsen er publiceret i American Journal of Psychiatry.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift