Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Registerstudie: Cannabis-psykoser giver ofte varig sygdom

Får man en psykose fremkaldt af cannabis, alkohol eller andet, er der en stor risiko for især at udvikle vedvarende skizofreni, men også bipolare lidelser. Værst ser det ud ift. cannabis, hvor det i næsten halvdelen af tilfældene ender med diagnosen skizofreni.

Det viser en undersøgelse, der har set på effekten af både alkohol, cannabis og andet, og som er baseret på danske registerdata.

I studiet så forskerne på 6.788 danske patienter (75 procent mænd) diagnosticeret fra 1994 til 2014. I løbet af de 20 år fik 32 procent af dem diagnosen skizofreni eller bipolar lidelse – flest skizofreni. Det gjaldt 47 procent af dem, der fik en cannabis-induceret psykose, 28 procent pga. hallucinogener, 35 procent pga. blandet misbrug og 32 procent pga. amfetaminer. Psykoser induceret af kokain, alkohol, opiater eller sedativer førte til diagnoser i 20-22 procent af tilfældene.

Risikofaktorerne for at udvikle skizofreni inkluderede cannabis-brug (102 gange kontrolgruppens risiko), blandet stofmisbrug, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, autisme, selvskade og tidlige stof-inducerede psykoser (før det 26. år). Risikofaktorerne for at udvikle bipolar lidelse inkluderede tidligere personlighedsforstyrrelser, unipolar depression, angst, selvskade og stof-induceret psykose før de 51 år.

Undersøgelsen er publiceret i American Journal of Psychiatry.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo