Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Poul Videbech:

Bedre behandling af angst en god investering

Angstbehandlingen i Danmark lader meget tilbage at ønske, mener professor og overlæge Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup. En ting er, at mange af de syge ikke selv er opmærksomme på deres behov for behandling, og en anden er, at man i mange år ikke har betragtet angst som nogen særlig alvorlig sygdom.

Det siger han i en kommentar til den nye WHO-undersøgelse, der viser, at angst er et folkesundhedsproblem over hele verden, fordi behandlingen er alt for dårlig – og hvor Danmark altså ikke skiller sig ud.

”Vi ved, at kognitiv terapi virker godt på angst. Men det er dyrt og forbundet med en meget høj grad af egenbetaling, hvis man får en henvisning til psykolog af sin læge. Og det er der mange, der ikke har råd til. Så her er efter min mening den største forhindring for en tilstrækkelig god behandling af angstlidelser i Danmark,” siger Videbech.

Alternativet til terapi er medicin. Men også her ser han forhindringer for den gode behandling, idet medicinen kun virker for nogle og samtidig kan have så store bivirkninger, at den fravælges.

Så det der er brug for herhjemme er, at politikerne tager denne sygdom alvorligt og gør det lettere at komme i behandling. Også i erkendelse af, angst jo er en af de mest udbredte psykiske sygdomme, og den, der koster det danske samfund mest produktionstab (ifølge ’Sygdomsbyrden i Danmark’).

”Vi kommer ikke uden om at bruge flere penge på området, hvis vi vil have en effekt. Men min pointe er, at det vil være en rigtig god investering, som hurtigt vil tjene sig ind. For jo bedre behandling, des hurtigere kommer folk tilbage på arbejdsmarkedet, og des mere kan det offentlige spare på sygedagpenge, førtidspension, kontanthjælp m.m.,” siger Poul Videbech.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo