Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Poul Videbech:

Bedre behandling af angst en god investering

Angstbehandlingen i Danmark lader meget tilbage at ønske, mener professor og overlæge Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup. En ting er, at mange af de syge ikke selv er opmærksomme på deres behov for behandling, og en anden er, at man i mange år ikke har betragtet angst som nogen særlig alvorlig sygdom.

Det siger han i en kommentar til den nye WHO-undersøgelse, der viser, at angst er et folkesundhedsproblem over hele verden, fordi behandlingen er alt for dårlig – og hvor Danmark altså ikke skiller sig ud.

”Vi ved, at kognitiv terapi virker godt på angst. Men det er dyrt og forbundet med en meget høj grad af egenbetaling, hvis man får en henvisning til psykolog af sin læge. Og det er der mange, der ikke har råd til. Så her er efter min mening den største forhindring for en tilstrækkelig god behandling af angstlidelser i Danmark,” siger Videbech.

Alternativet til terapi er medicin. Men også her ser han forhindringer for den gode behandling, idet medicinen kun virker for nogle og samtidig kan have så store bivirkninger, at den fravælges.

Så det der er brug for herhjemme er, at politikerne tager denne sygdom alvorligt og gør det lettere at komme i behandling. Også i erkendelse af, angst jo er en af de mest udbredte psykiske sygdomme, og den, der koster det danske samfund mest produktionstab (ifølge ’Sygdomsbyrden i Danmark’).

”Vi kommer ikke uden om at bruge flere penge på området, hvis vi vil have en effekt. Men min pointe er, at det vil være en rigtig god investering, som hurtigt vil tjene sig ind. For jo bedre behandling, des hurtigere kommer folk tilbage på arbejdsmarkedet, og des mere kan det offentlige spare på sygedagpenge, førtidspension, kontanthjælp m.m.,” siger Poul Videbech.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift