Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Det er Sundhedsdatastyrelsen, der har set nærmere på anvendelsen af akut medicinering med tvang af voksne indlagt på psykiatriske afdelinger. Der var i 2016 12.700 mænd og 12.000 kvinder indlagt. Og de var i snit indlagt 55,8 dage for mænd og 37,6 dage for kvinder.

For begge køn ses, at akut beroligende medicin med tvang oftest blev anvendt en til to gange under en indlæggelse. 

Analysen ser også nærmere på, hvornår på dagen, akut medicinering med tvang sker, og hvornår i indlæggelsesforløbet, det sker.

Akut beroligende medicin blev hyppigst anvendt med tvang midt på formiddagen og over for færrest personer i morgentimerne uanset køn.

Langt de fleste personer, hvor der har været anvendt akut beroligende medicin med tvang, var diagnosticeret med skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser.

Andelen af kvinder, der har købt psykofarmaka op til start af forløb med anvendelse af akut beroligende medicin med tvang, var højere end andel mænd. Knap 45 procent af kvinderne havde anvendt psykofarmaka i de seneste tre måneder op til forløbet, mens dette var gældende for omkring hver tredje mand alle tre år.

… og piger oftere end drenge

For børn og unge gjaldt det, at akut beroligende medicin med tvang hyppigst blev anvendt over for de godt 1000 piger indlagt på en psykiatrisk afdeling hvert af årene 2014-2016. Andelen er steget fra seks procent i 2014 til 7,5 procent i 2016. For de yngre mænd blev akut medicinering med tvang sjældent anvendt i behandlingen af de lidt over 500 indlagte.

Den akutte medicinering af yngre mænd var jævnt fordelt over døgnets timer, mens den akutte medicinering af piger og yngre kvinder hyppigst skete først på aftenen.

Flere unge kvinder end mænd havde købt psykofarmaka inden for tre måneder op til indlæggelsen, hvor der blev anvendt akut beroligende medicin med tvang. Tallet var 50 procent for kvinderne i 2016. Et lille fald fra 2014, hvor det var 57,4 procent.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift