Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Det er Sundhedsdatastyrelsen, der har set nærmere på anvendelsen af akut medicinering med tvang af voksne indlagt på psykiatriske afdelinger. Der var i 2016 12.700 mænd og 12.000 kvinder indlagt. Og de var i snit indlagt 55,8 dage for mænd og 37,6 dage for kvinder.

For begge køn ses, at akut beroligende medicin med tvang oftest blev anvendt en til to gange under en indlæggelse. 

Analysen ser også nærmere på, hvornår på dagen, akut medicinering med tvang sker, og hvornår i indlæggelsesforløbet, det sker.

Akut beroligende medicin blev hyppigst anvendt med tvang midt på formiddagen og over for færrest personer i morgentimerne uanset køn.

Langt de fleste personer, hvor der har været anvendt akut beroligende medicin med tvang, var diagnosticeret med skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser.

Andelen af kvinder, der har købt psykofarmaka op til start af forløb med anvendelse af akut beroligende medicin med tvang, var højere end andel mænd. Knap 45 procent af kvinderne havde anvendt psykofarmaka i de seneste tre måneder op til forløbet, mens dette var gældende for omkring hver tredje mand alle tre år.

… og piger oftere end drenge

For børn og unge gjaldt det, at akut beroligende medicin med tvang hyppigst blev anvendt over for de godt 1000 piger indlagt på en psykiatrisk afdeling hvert af årene 2014-2016. Andelen er steget fra seks procent i 2014 til 7,5 procent i 2016. For de yngre mænd blev akut medicinering med tvang sjældent anvendt i behandlingen af de lidt over 500 indlagte.

Den akutte medicinering af yngre mænd var jævnt fordelt over døgnets timer, mens den akutte medicinering af piger og yngre kvinder hyppigst skete først på aftenen.

Flere unge kvinder end mænd havde købt psykofarmaka inden for tre måneder op til indlæggelsen, hvor der blev anvendt akut beroligende medicin med tvang. Tallet var 50 procent for kvinderne i 2016. Et lille fald fra 2014, hvor det var 57,4 procent.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo