Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Det viser ny forskning, som for første gang sammenligner erfaringerne blandt danske ansatte, som har anmeldt en psykisk arbejdsskade med ansatte, der har fået fysiske skader.

Hvert år bliver 23.175 danske medarbejdere så syge på deres arbejde, at de anmelder det som en arbejdsskade, og ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er antallet af anmeldte psykiske erhvervssygdomme som følge af f.eks. stress og mobning i perioden 2010-2016 steget markant med hele 51 procent.

Forskerne fra Københavns Universitets Institut for Psykologi har undersøgt forløbet for 770 tilfældigt udvalgte mænd og kvinder, som i 2010-2012 anmeldte en arbejdsrelateret rygsygdom, hudsygdom eller psykisk sygdom som arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Og her fandt de markante forskelle i, hvordan de syge føler sig behandlet af deres ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og kolleger, og om det lykkedes dem at komme tilbage til arbejdet.

Afgørende støtte

59 procent af dem som anmeldte en arbejdsrelateret hudsygdom svarede, at deres arbejdsplads håndterede sygdomsforløbet godt, mens kun 27 procent af dem med psykisk arbejdsskade følte sig godt behandlet. Medarbejdere med en ryglidelse lå midt imellem med 42 procent, som følte at forløbet var godt håndteret.

”Forskningen viser, at støtte fra leder og kolleger er afgørende for, om en sygemeldt medarbejder kommer tilbage på arbejdet igen, så det er vigtigt, at disse er involveret og ved, hvordan de skal håndtere situationen på en god måde. Vores undersøgelse viser dog, at både chefer, kolleger og arbejdsmiljørepræsentanter er bedre til at håndtere situationer med fysisk sygdom end psykisk sygdom, så vi bør se nærmere på, om der er behov for mere viden og for systematiske indsatser og beredskab i forhold til arbejdsrelateret psykisk sygdom på de danske arbejdspladser,” siger ph.d.-studerende Yun Ladegaard, der står bag undersøgelsen.

Vanskelighederne med at få den sygemeldte medarbejder tilbage i jobbet slår også igennem i forskerens statistikker:

Kun 23 procent af dem med psykisk arbejdsskade og knap 29 procent af dem med ryglidelser var nemlig stadig ansat på den samme arbejdsplads fire år efter, at arbejdsskaden blev anmeldt. Og af de mange, der forlod jobbet, var hovedparten blevet fyret, og to til fire år efter den anmeldte arbejdsskade var en stor del af disse udenfor arbejdsmarkedet.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo