Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Sådan lyder et af resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 111 læger ansat i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Undersøgelsen blev iværksat af hospitalets ledelse, efter at frustrationer blandt personalet, pga. overbelægning, ventelister, lægemangel og et stigende antal patienter, igennem de senere måneder har lydt stadig højere. De mest kontante protester er kommet fra syv overlæger, som inden for et halvt år har sagt op, fordi de ikke kan stå inde for fagligheden. Samlet har personalegrupperne desuden underskrevet et brev til regionens ledelse om det, de karakteriserer som skandaløse forhold for både patienter og personale.

Siden har både regionsråd og hospitalsledelse sat fokus på at få afhjulpet situationen. I dette forår har der været afholdt en lang række dialogmøder mellem regionens Psykiatri- og socialudvalg, hospitalsledelsen og de 140 speciallæger og læger på Risskov. Og Regionsrådet har bevilget penge til syv ekstra sengepladser på hospitalet og til lidt mere personale. Det skal bl.a. afhjælpe situationen med en belægningsprocent på 99, som lægerne på vagt peger på sætter dem i ubehagelige situationer, fordi de er nødt til at prioritere mellem patienterne.

Viser hvor behov for indsats er størst

Den aktuelle spørgeskemaundersøgelse er et forsøg fra hospitalsledelsen på at få klarhed over, hvilke udfordringer lægerne har i hverdagen, og dermed hvad der kan gøre den bedre. I den positive ende viser undersøgelsen, at 78 procent af lægerne er tilfredse med muligheden for at tilrettelægge eget arbejde, og at hele 84 procent er tilfredse med deres nuværende arbejdsopgaver. 87 procent ønsker at engagere sig i minimum ét af de fem satsningsområder, der er beskrevet i den faglige udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien.

Psykiatrien i Aarhus skal efter planen flytte adresse til Skejby til årsskiftet, når det nye, store psykiatrihospital står klar til at afløse det over 150 år gamle psykiatriske hospital i Risskov. Og på spørgsmålet om lægerne har et rimeligt indtryk af deres arbejdsopgaver efter udflytningen til Skejby, har 38 procent af dem svaret meget enig eller enig, 31 procent har svaret uenig eller meget uenig. Resten har svaret ved ikke eller hverken enig eller uenig.

”Undersøgelsen viser tydeligt, hvor der er behov for en indsats. Sammen med de ledende overlæger på de fire afdelinger i Risskov, tillidsrepræsentanter og fællestillidsmænd for Overlægerne og Yngre læger samt specialerådsformændene for voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien, har vi lavet en køreplan for, hvad der skal ske nu,” siger lægefaglig direktør i Region Midtjylland, Per Jørgensen.

Han fortæller, at han sammen med de ledende overlæger deltager på et møde i Overlægeforsamlingen og Yngre Læger, hvor man vil drøfte lægernes oplevelse af at føle sig etisk udfordret, og hvad man kan finde af løsninger på dilemmaet.

Desuden skal en fælles arbejdsgruppe på tværs af voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien arbejde med løsninger i forhold til håndteringen af belastningen i vagtarbejdet efter udflytningen til Skejby.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo