Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Genetikken ved depression peger næsten udelukkende på biologiske processer i hjernens nerveceller og peger dermed i retning af, at depression er en hjernelidelse,” siger medforfatter til studiet professor Thomas Werge.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

I et nyt studie bygget på en genetisk analyse af flere end 135.000 mennesker med depression og 344.000 raske kontrolpersoner er bl.a. danske forskere for første gang lykkedes med at kortlægge et betydeligt antal risikogener for depression. Undersøgelsen er den hidtil største af sin art og involverer over 200 forskere, som er gået sammen i det internationale samarbejde, Psychiatric Genomics Consortium. Fra Danmark deltager forskere fra iPSYCH-projektet, der er støttet af Lundbeckfonden.

Opdagelse af gener giver god mening

I studiet identificerer forskerne 44 områder i menneskets arvemasse, der påvirker risikoen for at udvikle depression. Hidtil har 30 af generne været helt ukendte for depressionsforskningen. Derudover har otte af områderne tidligere været påvist som risikogener for skizofreni, hvilket kan forklare, at personer, der lider af skizofreni, hyppigere end andre udvikler depression.

Andre områder i arvemassen, som det nye studie har identificeret, er tidligere kendt fra fedme og søvnforstyrrelser, hvilket passer med at disse komplikationer ofte også rammer personer med depression.

”Først og fremmest er studiet en meget konkret bekræftelse af, at depression, i lighed med andre folkesygdomme, er genetisk betinget. Dernæst peger genetikken ved depression næsten udelukkende på biologiske processer i hjernens nerveceller og peger dermed i retning af, at depression er en hjernelidelse,” siger medforfatter til studiet professor Thomas Werge fra Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri.

Åbner nye veje til nye lægemidler

De nye resultater kan hjælpe med at forklare, hvorfor det ikke er alle, der behandles med antidepressiv medicin, som får det bedre. Desuden åbner kortlægningen af generne nye veje til udvikling af lægemidler, der er bedre til behandling af depression end de nuværende midler.

Forskerne understreger, at der er brug for yderligere forskning for at afdække hele det genetiske grundlag for depression, og for at forstå, hvordan arv og miljø sammen øger risikoen for depression.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift