Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Aftaler om udskrivning mindsker behov for tvang

Vil man nedsætte antallet af tvangsindlæggelser er aftaler om udskrivning det mest lovende middel.

Det er hovedkonklusionen fra en systematisk gennemgang af litteraturen og af metaanalyser, gengivet i JAMA Psychiatry.

Forskerne bag gennemgangen forklarer, at der er en tendens til stigning i antal tvangsindlæggelser i mange vestlige lande, og at der derfor er akut behov for reduktion heraf.

I artiklen ser de på 13 randomiserede undersøgelser, der inkluderer i alt ca. 3.000 patienter. Og de vurderer fire typer af interventioner til at nedbringe antallet af tvangsindlæggelser af voksne psykiatriske patienter: 1. Forudgående aftaler (’advance statements’) med flere variationer – fra udskrivningsaftaler til kriseplaner eller planer, der er bestemt af patienterne selv; 2. ambulant tvangsbehandling; 3. øget compliancetiltag (f.eks. betaling for at tage medicin); og 4. behandlingsaugmentation, hvor der anvendes ekstra tiltag, som f.eks. akutte kriseteams.

Metanalyserne viste, at de forudgående aftaler var den eneste gruppe interventioner, der havde en signifikant effekt på reduktionen af tvangsindlæggelser. Med en reduktion på 23 procent vurderede forfatterne, at reduktionen var klinisk relevant.

Resultaterne er dog baseret på heterogene studier, og forfatterne peger på behov for mere forskning i emnet.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter