Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kombinationsbehandling er bedst til ADHD

Kombinationsbehandling med et centralstimulerende præparat og en alfa-2A-agonist har en bedre klinisk effekt end monoterapi på børn og unge med ADHD – uden flere bivirkninger.

Kombinationsbehandlingen associeres desuden med unik elektrisk aktivitet i hjernen. 

"En strategi med henblik på at øge både D1-dopamin og alfa-2A-adrenerg aktivitet kan resultere i en større klinisk og kognitiv respons," skriver førsteforfatteren bag et nyt studie, hvor forskere randomiserede 207 børn og unge med ADHD til en af tre behandlinger: guanfacin (1-3 mg dagligt), methylphenidat (5-20 mg dagligt) eller en kombination af begge præparater.

Efter otte ugers behandling var responsrates højere i kombinationsbehandlingsgruppen (91 procent) end ved monoterapi med methylphenidat (81 procent) eller med guanfacin (69 procent). Og der var ingen forskelle på bivirkningsprofilerne.

I en anden artikel vurderede den samme forskergruppe, hvordan hjernens elektriske aktivitet blev påvirket af præparaterne. Elektroencefalografiske undersøgelser pegede på, at kombinationsbehandlingen blev associeret med et unikt aktivitetsmønster, der var anderledes end blot en sammenlægning af mønstrene ved de to monoterapier.

Den tredje artikel viste, at kombinationsterapien resulterede i bedre hukommelsesfunktion end guanfacin alene, men ikke end methylphenidat alene.

Konklusionerne er fra en serie på tre artikler publiceret samtidigt i Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter