Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Manglende behandling farligere end bivirkninger

Hvis bivirkninger af antipsykotika normalt opfattes som den vigtigste årsag til øget mortalitet, viser en svensk undersøgelse nu, at det i stedet er manglende antipsykotisk behandling, som er associeret med de højeste mortalitetsrater.

Således viser forskerne, at højere kumulative doseringer af antipsykotisk og antidepressiv medicin er associeret med op til 40 procents lavere mortalitetsrisiko hos patienter med psykose eller skizofreni. På den anden side er højere doser benzodiazepiner associeret med en klart øget mortalitetsrisiko.

I studiet identificerede forskerne cirka 21.000 patienter med skizofreni fra forskellige databaser i Sverige. De undersøgte derefter associationerne mellem de ordinerede doser antipsykotika, antidepressiva og benzodiazepiner med mortalitetsrisikoen. I analyserne indgik også patienter, der ikke fik medicin. Opfølgningsperioden var mellem 2006 og 2010. I denne periode døde ca. otte procent af patienterne, hvilket svarer til en fem gange højere mortalitet i forhold til befolkningen i øvrigt. De vigtigste dødsårsager var kardiovaskulære sygdomme (33 procent), kræft (17 procent), luftvejs sygdomme (11 procent) og selvmord (10 procent).

Patienterne blev inddelt i grupper i forhold til deres medicindoseringer i hele opfølgningsperioden. I forhold til de patienter, der ikke fik medicin, havde patienter, der fik moderate og høje doser antipsykotika en signifikant lavere mortalitetsrisiko (reduktion på 40 procent hhv. 25 procent).

Moderate doseringer af antidepressiv medicin blev ligeledes forbundet med lavere mortalitetsrisiko i forhold til ingen medicin (reduktion på 15 procent). Og reduktionen var endnu større ved høje doser (30 procent).

På den anden side blev behandling med benzodiazepiner associeret med øget mortalitet, og association var dosisafhængig, således at moderate og høje doser var forbundet med henholdsvis ca. 25 procentog 75 procent øget mortalitetsrisiko.

Den svenske undersøgelse er publiceret i American Journal of Psychiatry.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter