Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Hyppig patientkontakt giver færre tilbagefald

Når lægen har hyppig kontakt med sin patient med skizofreni falder risikoen for tilbagefald markant. Det viser en undersøgelse, som sammenligner langtidsvirkende injicerbar antipsykotisk risperidon og andengenerations orale antipsykotika, ifølge en rapport i Psychiatric Services in Advance.

I en tidligere rapport havde forskerne sammenlignet tilbagefald hos 305 patienter med skizofreni eller skizoaffektiv lidelse, der var randomiseret til LAI risperidon eller oral anden generation antipsykotika. Her viste resultaterne ingen forskel i antallet af tilbagefald mellem de to grupper (42 procent med injicerbar medicin, 32 procent med oral medicin) og ingen signifikant forskel mellem grupperne i tiden op til første tilbagefald.

I det nye opfølgningsstudie sammenlignede man anden og tredje tilbagefald hos de patienter, som fortsatte i randomiseret behandling for at vurdere, om tilbagefald havde en anden virkning på efterfølgende tilbagefald blandt dem, der modtog injicerbar eller oral medicin.

Toogtredive patienter (11 procent) oplevede tilbagefald nr. to (16 i den injicerbare gruppe og 16 i den orale). Tretten patienter (fire procent) oplevede tre tilbagefald (fem blandt dem, der fik injicerbar medicin og otte i gruppen oral medicin). Der var ingen statistisk signifikant forskel mellem de to behandlinger.

Ingen forskel

I et interview i Psychiatric News understregede en af forskerne, Peter Buckley, M.D.  og chef for  Medical College of Georgia Regents University in Augusta, undersøgelsernes "pragmatiske" design – hvor patienter og klinikere i studiet fik en større behandlingsmæssig fleksibilitet ift. at løse patienternes problemer. Konkret blev patienterne, der fik oral medicin, tilladt fleksibilitet ift. at ændre medicin, og patienterne i begge grupper havde hver anden uge møder med klinikere og personale, der skulle tjekke indtaget af medicin.

Om den manglende forskel mellem de to behandlinger siger Buckley til Psychiatric News:

"For det første, er det der driver den opfattede fordel ved injicerbar medicin, at du har en større sikkerhed for, at patienterne tager deres medicin. Men i denne undersøgelse var denne fordel væk, idet begge grupper var under opsyn af vores team. For det andet blev alle patienterne set hver anden uge, hvilket reducerede det samlede antal af tilbagefald.”

Psykiatri | mar 23, 2015

Infektion kan forklare overdødelighed hos psykisk syge

Et nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at infektioner kan være en af grundene til,…

Så det forskerne satte sig  for at vise – om der var en forskel mellem de to behandlinger – endte i stedet med at påvise, at ’når du giver omsorg i et miljø, hvor patienterne ses ofte, kan vi virkelig påvirke risikoen for tilbagefald,’ ”som Peter Buckley siger.