Kristian Lunds blog


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Flere patienter i behandling og faldende ventetider

Nye tal fra regionerne viser, at flere med psykiatriske lidelser kommer hurtigere i behandling.

I gennemsnit er ventetiderne for børn og unge faldet fra 84 til 24 dage fra 2010 til 2015. Og i samme periode er de for voksne faldet fra 36 dage til 27. Tallene fremgår af den kommende rapport, ”Benchmarking i psykiatrien 2015”.

Bent Hansen, formand for Danske Regioner, glæder sig over de satspuljemidler, der fra 2015 til 2018 skal give psykiatrien et løft. Samlet er der over de fire år afsat 2,2 milliarder kroner ekstra til anlæg og drift på psykiatri-området.

“Det lyder som et stort beløb. Men her i 2016 gælder ekstra-bevillingen til drift dog kun 300 millioner kroner af beløbet,” siger han og minder samtidig om, at 700 millioner kroner er reserveret til modernisering af psykiatriske hospitaler.

De senest opgjorte tal for 2015 viser, at kapaciteten i psykiatrien er øget, så der i dag er plads til at behandle flere patienter, samtidig med at ventetiderne på behandling er faldet.

”Vi har ansat flere psykologer, vi har købt overarbejdstimer af læger, og vi har sørget for hurtig indsats med planlagte pakkeforløb. Så alt i alt er udviklingen på psykiatri-området et felt, vi kan være stolte af,” siger Bent Hansen i en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

 

Han ser nu frem til at forklare udviklingen overfor sundhedsminister Sophie Løhde, der i pressen bl.a. har undret sig over, at antallet af sengepladser ikke er udvidet trods pengetilførslen:

”Det var ikke en del af aftalen, at pengene skulle bruges til ekstra senge. Vi har satset på flere former for hurtig hjælp til de flere og flere patienter. Så i dag udnytter vi kapaciteten bedre, og har fået et stigende antal patienter til både ambulante behandlinger og til indlæggelse,” konstaterer Bent Hansen.

Fakta fra ”BENCHMARKING I PSYKIATRIEN 2015”

 

Antal unikke patienter (børn, unge og voksne) i psykiatrisk behandling:

2015: 148.304

2014: 142.545

 

Antal ambulante behandlinger, voksenpsykiatri:

2015: 1.235.217

2014: 1.163.793

 

Antal indlæggelser, voksenpsykiatri:

2015: 44.045

2014: 42.922

 

Ventetid i gennemsnit faldet fra:

84 dage til 24 dage for børn og unge fra 2010 til 2015 og fra

36 dage til 27 dage for voksne

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter