Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Ekstra penge til psykisk syge

Færre selvmord, forløbsprogrammer for børn og unge og forsøg med medicinfri afdelinger. Det er overskrifterne for brugen af satspuljemidlerne, som partierne bag aftalen netop er blevet enige om for 2017-2020.

Det største enkeltbeløb på psykiatriens område – 44 mio. kr. – går til at nedbringe antallet af selvmord blandt mennesker med psykiske lidelser. Nyudskrevne psykiatriske patienter har en høj risiko for at forsøge selvmord i dagene efter deres sygehusudskrivelse. Og pengene skal derfor bl.a. gå til et forsøgsprojekt, der skal afprøve, om det har en gavnlig effekt, at der bliver fulgt op over for på særligt sårbare patienter i ugen efter, de er udskrevet fra sygehuspsykiatrien. Det kan eksempelvis være en sygeplejerske, socialpædagog eller psykolog, der kan møde patienten på sygehuset eller privat. Derudover styrkes de regionale centre for selvmordsforebyggelse, der tilbyder professionelle behandlingstilbud til selvmordstruede.

"Vi kan desværre se, at der er en overdødelighed blandt mennesker med psykiske lidelser, og en væsentlig del af forklaringen er, at der er markant flere, som tager livet af sig. Det er derfor vigtigt, at de mennesker, som er selvmordstruede, kan få hjælp. Det gælder bl.a. de særligt sårbare patienter, som kan have brug for støtte, umiddelbart efter de er blevet udskrevet fra sygehuse", siger sundhedsminister Sophie Løhde i en kommentar til bevillingerne på det psykiatriske område.

En mere sammenhængende indsats

Den næststørste bevilling i satspuljeforliget på det psykiatriske område er på 38 mio. kr. og skal gå til forløbsprogrammer, som skal understøtte, at der udarbejdes en række tværgående forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer. For at forebygge behovet for medicinsk behandling skal de tilbydes en mere sammenhængende indsats og den bedst mulige udredning og behandling.

Et forløbsprogram beskriver, hvordan region, praksissektor og kommuner har aftalt at samarbejde og koordinere indsatsen for en målgruppe. Dermed er det et redskab, som kan hjælpe ledere og medarbejderne til at få etableret et godt samarbejde og sikre koordination af de forskellige indsatser og den behandling, som en målgruppe modtager i forskellige sektorer.

Psykiatri | nov 23, 2017

Børn af psykisk syge bliver ofte selv syge allerede i barndommen

Hidtil har det været kendt, at børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom selv har…

Sidste bevilling fra satspuljepartierne i denne omgang er på ca. 10 mio. kr. Disse penge skal gå til, at der som en del af den eksisterende psykiatri kan oprettes en forsøgsordning med et medicinfrit afsnit til mennesker med psykiske lidelser. I stedet for medicin skal patienterne tilbydes forskellige former for terapi og aktiviteter.  

Satspuljebevillingerne er en del af den samlede satspuljeaftale på i alt 770 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet. Bag aftalen står satspuljepartierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.