Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Terapi forebygger mere end selvmord

Et nyt dansk studie med nordjysk deltagelse viser, at selvmordsforebyggende terapi ikke blot forebygger selvmord. Behandlingen nedsætter også risikoen for død af andre årsager.

I studiet har en gruppe forskere fra samtlige af landets selvmordsforebyggende centre undersøgt dødsårsager for knap 6.000 danskere, der har modtaget selvmordsforebyggende terapi efter et selvmordsforsøg. Kontrolgruppen var tre gange så stor og bestod af personer, der ikke fik denne behandling efter et selvmordsforsøg.

Resultaterne viste, at selvmordsforebyggende terapi var forbundet med 37 procent lavere risiko for død relateret til alkoholmisbrug og ulykker, 39 procent lavere risiko for at dø af en række medicinske årsager, mens risikoen for selvmord blev reduceret med 28 procent.

Jan-Henrik Winsløv, der er daglig leder af Enhed for Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital, siger:

”Studiet viser en række positive bivirkninger ved en relativt billig og enkel behandling, nemlig psykoterapi. Behandlingen, der typisk består af seks-12 samtaler med en psykolog eller psykoterapeut, medfører, at man bliver bedre til at tage vare på sig selv. Vi har en formodning om, at behandlingen styrker evnen til at håndtere svære situationer mere hensigtsmæssigt, ligesom ens egenomsorg bedres. Det kan betyde, at man hurtigere reagerer på sygdomssymptomer og går til lægen tidligere, eller at man skærer ned på sit alkoholforbrug.”